Hoogleraar hekelt komst Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade

© Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
'Het is een heilloze weg. De slager blijft het eigen vlees keuren.' Emeritus hoogleraar Privaatrecht Jan van Dunné laat in een uitgebreide analyse geen spaan heel van de nieuwe aanpak van de schade-afwikkeling in het aardbevingsgebied.
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heeft die nieuwe schade-afwikkeling sinds kort in handen. Eind januari heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken deze knoop doorgehakt. Vervolgens is er een nieuwe organisatie opgetuigd.

Mede-exploitant

Van Dunné heeft weinig goede woorden over voor die opzet. Hij wijst erop dat de rijksoverheid al vanaf het begin mede-exploitant is van het Groninger gasveld. Dat vloeit voort uit de Maatschap Groningen, waarin de staat en de NAM samen de exploitatie van de Slochter gasbel voor hun rekening nemen.
De Rotterdamse hoogleraar: 'Uit mijn analyse blijkt dat de staat contractueel gehouden is 64 procent van de exploitatiekosten te dragen. Dat is inclusief schadevergoeding. En dat is tot nu toe niet echt tot de buitenwereld doorgedrongen.'
De rijksoverheid is de nieuwe slager die het eigen vlees keurt
Jan van Dunné - Emeritus hoogleraar

Grote slager

En juist diezelfde rijksoverheid neemt nu het heft in handen via de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. 'De NAM is op afstand gezet, maar daarvoor in de plaats komt een nieuwe slager die het eigen vlees keurt. Een grote slager zelfs.'
In zijn analyse worden grote vraagtekens gezet bij de grote rol die de staat via de commissie nu heeft bij de schade-afwikkeling. 'Kan dit allemaal in een geordende rechtsstaat als de onze? De staat die eenvoudig een civielrechtelijke aansprakelijkheid naar zich toetrekt. En besluit om het via de bestuurlijke weg te regelen en af te handelen.'

Arbiters

De hoogleraar wijst er verder op dat de Arbiters Bodembeweging buitenspel zijn gezet. Hij doet een dringend beroep op Wiebes dit terug te draaien: 'Het besluit over de schade-afwikkeling moet worden herzien.'