Jeugdbendes actief in Delfzijl: sommige 'criminelen' zijn 11 jaar

Een archieffoto van de vernieling van een treinstation in Roodeschool
Een archieffoto van de vernieling van een treinstation in Roodeschool © 112Groningen.nl
Delfzijl zit in de maag met twee jeugdgroepen die voor overlast zorgen. Ze plegen overvallen, gebruiken geweld en zorgen voor overlast in wijken. Sommige kinderen zijn niet ouder dan elf, twaalf of dertien jaar.
'De situatie is hier en daar echt zorgelijk', zegt burgemeester Gerard Beukema.

Jonge en oudere jeugd

De bendes bestaan elk uit tien jongeren en zijn volgens de gemeente ongeveer een jaar in beeld. De ene groep is jong en pleegt in groepsverband strafbare feiten, de andere is juist wat ouder en zorgt voor overlast op straat. Het gaat om zowel autochtone als allochtone jongeren.
Bij een aantal kinderen zie je dat de ouders ook een bepaalde achtergrond hebben
Gerard Beukema - burgemeester
Vooral de jonge groep baart Beukema zorgen. 'Als ze nu al op deze manier in aanraking komen met politie en justitie, komen ze op een glijbaan terecht waar ze moeilijk van af komen. Bij een aantal kinderen zie je dat de ouders ook een bepaalde achtergrond hebben, waardoor het heel moeilijk is om daaruit te komen.'

Overlast aanpakken

De gemeente heeft de groepen de afgelopen periode in kaart gebracht en wil de overlast nu aanpakken, ook een van de speerpunten uit het recente coalitieakkoord. Daarbij werkt de gemeente samen met onder meer politie, Halt, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Veiligheidshuis en jongerenwerkers.
'Het gaat verder dan de jongeren zelf. We kijken naar de gezinssituatie en oriënteren ons breed op wat we kunnen doen. Alle hulpverleners werken hierin nauw samen', zegt Beukema.

Samenwerking politie en OM

Ook buurgemeente Eemsmond heeft last van jeugdgroepen. Onder meer het nieuwe treinstation in Roodeschool moest het enkele maanden geleden ontgelden. Daarom werken de gemeenten samen om de jeugdcriminaliteit aan te pakken. Ze hebben hierover contact in de zogenoemde driehoek Ommelanden Noord met politie en Openbaar Ministerie.
'We hopen dat we de problemen in de toekomst echt kunnen voorkomen, zodat jongeren buiten het zicht kunnen blijven van politie en justitie', besluit Beukema.