'We kunnen nooit helemaal zonder gas, maar het kan wel groener'

© Flickr/Creative Commons.
Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar kunnen wij wel helemaal zonder gas(moleculen)? 'Nee', zegt onderzoeker Jan Paul van Soest van onderzoeksbureau De Gemeynt.
Hij deed onderzoek naar de vraag of de doelstelling om helemaal gasloos te worden in Nederland wel haalbaar is. 'Dat denk ik niet, maar ik denk wel dat het een stuk groener en duurzamer kan', is zijn conclusie.

'Niet produceren uit een stopcontact'

Volgens Van Soest zijn er twee belangrijke redenen waarom helemaal gasloos worden niet gaat lukken. 'Waar we niet bij stilstaan, is dat we behalve energievoorziening ook grondstoffen nodig hebben. Je kan geen spullen maken zonder moleculen en atomen. Je kan niet produceren van stroom uit een stopcontact.'
Van Soest vervolgt: 'Daarnaast is dat zo dat je voor de energievoorziening vaak veel efficiënter gasvormige energiedragers in plaats van stroom kan transporteren en vooral ook opslaan.'

Groente, fruit en rioolslib

Dat betekent niet dat we gas moeten blijven gebruiken zoals het nu gaat. Het kan wel degelijk een stuk duurzamer, zegt de onderzoeker. 'Op termijn, kan je bijvoorbeeld waterstof produceren uit overschotten van stroom. Op kortere termijn kan je uit allerlei reststromen van groente, fruit, rioolslib of restanten van levensmiddelen al groen gas produceren.'
Je moet dit met subsidies aanpakken
Jan Paul van Soest - Onderzoeksbureau De Gemeynt
Het gaat dan vooral om industriële toepassingen, benadrukt Van Soest. 'Zaken als biovergisters zijn echt op kleine schaal. We denken aan grote vergassingsinstallaties, op industrieterreinen waar we gewend zijn aan industriële activiteiten.'

Doorontwikkelen

Voor het zover is, moet er nog wel wat gebeuren, erkent de onderzoeker. Hij pleit voor een ontwikkelprogramma. 'Er zijn daarvoor interessante technieken. Vergassingstechnieken: houtige gewassen, biomassa. Er moet wel wat gebeuren om dat groter en concurrerender te maken. Het is zaak dat we ervoor moeten zorgen dat deze technieken ook echt beschikbaar worden.'
Hoe dat dan moet? Van Soest: 'Ik denk dat daar goede regelingen voor moeten komen. Het komt vanzelf als klimaataantasting een prijs krijgt, maar dat is nu nog niet het geval. Dus moet je het met subsidies aanpakken. We moeten nu al klaar gaan staan voor de toekomst.'