'Subsidieregeling monumenten moet ook buiten aardbevingsgebied gelden'

Scheuren in een muur (archief)
Scheuren in een muur (archief) © Jos Schuurman / FPS
Ook rijksmonumenten buiten het officiële aardbevingsgebied moeten in aanmerking komen voor de speciale subsidieregeling voor Groningen. Dat vinden de Kamerfracties van de PvdA, SP en GroenLinks.
Ze kondigen aan daar een motie over in te dienen tijdens het eerstkomende debat over de gaswinning in Groningen.

Vijftien miljoen te beperkt

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vijftien miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderhoud aan monumenten in de tien officiële aardbevingsgebieden. 
De drie partijen vinden dat te beperkt. Ze hebben hier eerder Kamervragen over gesteld.

Urgentie

De minister laat nu in de antwoorden weten niet van plan te zijn de regeling aan te passen.
Buiten de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten gebruik maken van andere regelingen
Minister van Engelshoven
'Bij de tien aangewezen gemeenten is de urgentie en prioriteit het grootst. Buiten de aardbevingsgemeenten kunnen eigenaren van rijksmonumenten gebruik maken van andere regelingen', schrijft Van Engelshoven.

Onrechtvaardig

De drie oppositiepartijen leggen zich daar niet bij neer. 'De minister wil hier niets aan doen en stelt dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het monument.'
'Ook als het rijk schade daar schade aan toebrengt door gaswinning. Dat vinden wij onrechtvaardig,' licht SP-kamerlid Sandra Beckerman toe.