Aanleg snel internet platteland De Marne kan van start

© RTV Noord
Er kan begonnen worden met het aanleggen van snel internet in het buitengebied van de gemeente De Marne. Exploitant Rodin Broadband heeft genoeg aanmeldingen binnen.
De helft van de adressen die voor het snelle internet in aanmerking komen, moest aangemeld worden. 'Die hebben we inmiddels, we kunnen verder', zegt Date Hoiting van Rodin. 'Binnenkort wordt een begin gemaakt.'

Deadline

De deadline lag op 5 mei, maar er zijn al een aantal dagen eerder genoeg aanmeldingen binnen.

Welke gemeenten volgen?

Na De Marne kunnen andere gemeenten snel volgen, stelt Hoiting.
'Winsum is de volgende gemeente. Daar zijn nu nog 448 inwoners verstoken van snel internet. Daar gaan we midden mei met de campagne beginnen. En nog voor de zomer gaan we naar de gemeente Eemsmond, om te kijken wie daar snel internet wil.'