Personeelsbestand aardbevingsinstanties dijt fors uit

Personeelsbestand aardbevingsinstanties dijt fors uit.
Personeelsbestand aardbevingsinstanties dijt fors uit. © Sjoerd Halma / RTV Noord
Het aantal banen bij de instanties die zich bezighouden met de gaswinningsproblematiek is in een jaar tijd met een kleine tweehonderd gegroeid. Dat blijft uit een inventarisatie van RTV Noord.
De drie grootste instanties zijn goed voor 643 arbeidsplaatsen. Dat is een stevige toename ten opzichte van een jaar geleden.
Een belangrijk deel van de nieuwe banen komt voor rekening van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Die nieuwe organisatie voor schadeafwikkeling is in april gestart met de werkzaamheden. Inmiddels staan daar 140 mensen op de loonlijst.

Bestaande organisaties

Ook de al wat langer bestaande organisaties Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en het Centrum Veilig Wonen (CVW) hebben meer mensen in dienst dan een jaar geleden.
Zo zijn bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam 360 arbeidskrachten in dienst; een jaar geleden waren dat er ruim driehonderd. Daar komen nog eens 25 CVW-ers bovenop, die gedetacheerd zijn bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade. 
De organisatie van Hans Alders groeide licht, met zes banen. De NCG is nu goed voor 143 arbeidsplaatsen, verdeeld over de vestigingen in Groningen en Den Haag.

NAM-medewerkers

Daarnaast houden ook nog 65 NAM-werknemers zich tijdelijk bezig met de afhandeling van zesduizend oude schades. Dat doen ze samen met eenzelfde aantal mensen van het CVW.

Loonkosten

Uitgaande van het gemiddeld ambtenarensalaris zijn – afgezien van de NAM - de drie instanties jaarlijks minimaal vijfentwintig miljoen euro aan loonkosten kwijt. Daar komen algemene kosten, zoals voor huisvesting, nog bovenop. 
Verder gaan ook opdrachten naar externe bedrijven en ZZP-ers. Zo huurt de nieuwe commissie TCMG 'volstrekt onafhankelijke specialisten' in. 

In elkaar geschoven?

De vraag dient zich op of de belangrijkste 'bevingsinstanties' in elkaar moeten worden geschoven. Dat gebeurt slechts in beperkte mate, zoals bij de genoemde detachering van CVW-personeel.
Een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Groningen laat weten dat wel gekeken wordt in hoeverre werknemers kunnen overstappen.
De NCG-woordvoerder: 'Er zijn nog geen medewerkers van onze organisatie over gegaan naar de nieuwe commissie. Op dit moment worden de gesprekken daarover gevoerd met de NCG-medewerkers, die zich met complexe schade bezighouden.'

Bouwkundig versterken

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade is nu verantwoordelijk voor het afhandelen van schade. Daar hield het CVW zich eerder mee bezig. Een woordvoerder van het CVW benadrukt dat die organisatie zich voornamelijk richt op het bouwkundig versterken.
Onlangs maakte minister Eric Wiebes van Economische Zaken bekend dat er een pas op de plaats wordt gemaakt bij dat grootschalig versterken van huizen in het aardbevingsgebied. Wat dat voor de organisatie van het Centrum Veilig Wonen betekent, is nog niet duidelijk.