'Het azc moet openblijven'

© RTV Noord
Maatschappelijke organisaties in Musselkanaal vragen in een brief aan de Tweede Kamer of het asielzoekerscentrum open mag blijven. Zonder het azc is 'de leefbaarheid van het dorp in gevaar', zeggen inwoners. Wat te doen, Beter Weters?

COA zonder visie

Sluiting van het azc in Musselkanaal is zonde. Hier wreekt zich het ontbreken van een goede visie op opvang van asielzoekers bij het COA. Altijd wordt men weer overvallen door haastige spoed. Zowel bij het vestigen als bij het sluiten van een azc is geen sprake van goede afwegingen. Er wordt nu weer teruggevallen op een paar grotere locaties voor de opvang.

Voorbeeld

Musselkanaal laat al 25 jaar zien dat iets kleinere locaties prima kunnen werken. Een voorbeeld van integratie met de regio en met de partners in de zorg. Laat het COA hier beleid van maken: gespreid over het land kleinere locaties houden die zoals die in Musselkanaal goed aansluiten bij de regio. En het is ook wat waard om te laten zien aan al die tegenstanders van asielopvang dat het ook heel goed kan uitpakken.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Werk en kansen

Een zeer opmerkelijke oproep van een aantal gemotiveerde maatschappelijke organisaties in Musselkanaal: 'Red ons A Z C!' Zuid-Oost Groningen heeft te maken met krimp en ten gevolge daarvan groeiende armoede. Het behoud van het azc is juist in deze regio van zeer groot belang. Het biedt werkgelegenheid, kansen en stabiele inkomens. En dat is bitter nodig.

Hulde!

Het is tevens heel belangrijk dat de organisaties en de gemeente Stadskanaal zich spoedig richten tot leden van de Kamer, de Staten en de minister. En uiteraard de pers! Met een zeer effectief plan van aanpak. Hulde alvast aan de initiatiefnemers en de gemeente, die in het bestemmingsplan wil voorkomen dat het COA de huidige goede lokatie verpatst zonder nieuwe werkgelegenheid. Doortastend!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Zwabberbeleid COA

Voor veel gemeenten in Groningen lijkt het nieuwe motto: vluchtelingen welkom, het COA niet. Die instantie heeft door haar zwabberbeleid misbruik gemaakt van de gastvrijheid van gemeenten en gemeenschappen. Locaties met draagvlak werden gesloten, hagelnieuwe plekken niet eens in gebruik genomen. Voor kleinschalige opvang van vluchtelingen blijkt op veel plaatsen draagvlak. Waar het contact tussen hechte gemeenschappen en mensen op de vlucht goed is georganiseerd, is er sprake van betrokkenheid en solidariteit.

Eerlijker verdeling over het land

Europa is geen fort dat we hermetisch kunnen afsluiten voor alle ellende elders. Daarom blijft fatsoenlijke opvang voor hen die het nodig hebben - met draagvlak van lokale gemeenschappen - van belang. Daarvoor is een eerlijker en rechtvaardiger verdeling over het land nodig. Menselijke en kleinschalige opvang op locaties in onze provincie, maar ook in Het Gooi en in de Randstad.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Blij mee

Mijn eerste reactie is dat ik blij ben dat in een plaats waar een azc staat de inwoners blij zijn met de bewoners daarvan. Wat hebben we vaak gehoord van plaatsen, waar een azc was gepland, dat men bang was voor deze mensen en alles wat zij met zich meebrengen. Het zou mooi zijn als het mogelijk is om dat gewenste ook te realiseren.

Welkom voelen

Het zou goed zijn als het COA de beslissing wil heroverwegen. Wat is er mooier dan een plaats waar mensen die op de vlucht zich werkelijk welkom mogen voelen. Daarnaast is het voor deze regio ook nodig om de werkgelegenheid te stimuleren en die niet weg te halen.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Levert veel op

Er is altijd wat te doen om azc's. Als ze komen deugt het niet, als ze er zijn niet en nu ze vertrekken deugt het ook niet. Maar ik kan mij er iets bij voorstellen dat men het azc wil behouden. Het levert werkgelegenheid op en ook voor de middenstand is dit een verlies aan omzet. Ook de scholen verliezen leerlingen. Kortom: genoeg om te vechten voor behoud.

Paniekvoetbal

We weten inmiddels dat het COA communicatie niet hoog in het vaandel heeft staan en dat is heel jammer. Het schept geen vertrouwen naar de toekomst. Het besluit van de gemeente ten aanzien van de locatie slaat helemaal nergens op: paniekvoetbal. Ga de dialoog aan om te komen tot goeie afspraken.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...