Vraagtekens bij 'succesverhaal' wegwerken oude schades door de NAM

© Goos de Boer/RTV Noord
'Slechts schone schijn'. Zo betitelt Willem Meiborg van de stichting Recht en herstel Mijnbouwschade de mededeling van gasminister Eric Wiebes, dat de afhandeling van zesduizend oude schadezaken door de NAM voorspoedig verloopt.
Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin wordt erop gewezen dat veel mensen klagen over een te laag aanbod. Ook zeggen ze gebukt te gaan onder tijdsdruk.
Wiebes heeft vorige week hetzelfde parlement laten weten dat inmiddels op ruim negenhonderd schadevoorstellen van de NAM is gereageerd. Bij 95 procent daarvan is het aanbod geaccepteerd. Wiebes noemt dat 'onmiskenbaar positief'.

'Niet op feiten gebaseerd'

Meiborg zet grote vraagtekens bij die conclusie. 'De berichten van de minister dat deze afwikkeling nu goed loopt, zijn volgens mijn waarneming niet op de echte feiten gebaseerd. Maar kennelijk alleen op basis van informatie van de NAM, waaraan zeer getwijfeld kan worden.'
Hij wijst erop dat de meeste berekeningen van de schade in opdracht van de NAM worden gemaakt door de bureaus JBG en Huls Bouwmanagement. Meiborg heeft stevige kritiek op hun aanpak. Met name omdat ze niet komen kijken bij de woningen en gebouwen.

'Niet ruimhartig'

Meiborg schrijft daar het volgende over: 'Het is onmogelijk om een betrouwbare calculatie te maken, zonder zelf ter plaatse te zijn geweest. Het is in mijn ogen een ideaal recept om van de NAM aanbiedingen te krijgen, die niet zijn gebaseerd op de realiteit. En die met ruimhartigheid al helemaal niets te maken hebben.'
Bij geschillen over de afwikkeling van deze schades van voor 31 maart 2017 kan nog steeds de Arbiter Bodembeweging worden ingeschakeld. Dat moet dan wel binnen zes weken gebeuren. Meiborg vindt die termijn veel te kort. 

Geen tijd voor

Hij doet een dringend beroep op de Tweede Kamer om ervoor te zorgen dat die termijn wordt verlengd.
'Deze gedupeerden zullen om een succesvolle gang naar de arbiter te kunnen maken, een betrouwbare tegenbegroting moeten laten maken. Ik voorspel u dat veel aannemers daarvoor nu door de toegenomen drukte in de bouwmarkt geen tijd hebben. De capaciteit van beschikbare contra-experts is ook beperkt.'

'Onwerkbaar en onredelijk'

De Kamer wordt gevraagd de termijn van zes weken los te laten. 'Het is onwerkbaar en niet haalbaar, en dus onbillijk en onredelijk.'
Willem Meiborg is de kleinzoon van Willem 'Beton' Meiborg, die begin jaren zestig in de vorige eeuw al waarschuwde voor de negatieve gevolgen van de gaswinning in Groningen.