Conflict afvalverwerker A. Talen en provincie lijkt uit te monden in juridisch gevecht

Het terrein van Talen nu, maanden na de brand
Het terrein van Talen nu, maanden na de brand © Martijn Folkers/RTV Noord
Het conflict tussen afvalverwerker A. Talen Recycling uit Stadskanaal en de provincie Groningen, lijkt te eindigen in een lange juridische strijd.
Eigenaar Albert Talen heeft bezwaar ingediend tegen de boete van ruim 615.000 euro die hij aan de provincie zou moeten betalen.

Nul op het rekest

Talen ageerde daar tegen, maar kreeg nul op het rekest. De commissie rechtsbescherming heeft beide partijen gehoord, maar heeft het provinciebestuur geadviseerd diens bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft besloten dat advies over te nemen.
Maar Talen laat het, in overleg met zijn verzekeraar, niet bij zitten. 'Mijn verzekeraar neemt de zaak over en die gaat ermee naar de rechtbank', kondigt hij aan. 'Het klopt van geen kant wat er gebeurt. De commissie rechtsbescherming vertelde in feite: 'Als u brand krijgt, bent u schuldig.' Maar daar gaan we niet mee akkoord.'

Zwaar geschut

Volgens Talen zet zijn verzekeraar zwaar geschut om de zaak alsnog in diens voordeel te beslechten. 'De kans is groot dat een zware advocaat op de zaak wordt gezet.'
Het provinciebestuur paste bestuursdwang toe bij de afwikkeling van de brand bij Talen, in november vorig jaar. Talen zou zelf een plan van aanpak maken voor de aanpak van de brand, maar de provincie vond het plan onvoldoende.

Provincie wacht af

Vervolgens besloot de provincie de zaken over te nemen, om de rekening vervolgens bij de ondernemer neer te leggen. De kosten daarvan bedragen 615.000 euro, waarover nu dus een verschil van mening bestaat wie deze kosten moet betalen.
De provincie wacht het bezwaar van Talen en zijn verzekeraar bij de rechtbank eerst af. 'Die mogelijkheid heeft het bedrijf', zegt een woordvoerder namens de provincie. 'Meneer Talen heeft de mogelijkheid om tegen het besluit van gedeputeerde staten bezwaar in te dienen. Dat moment wachten wij af.'
Het college van Gedeputeerde Staten heeft het advies van de commissie overgenomen en besloten het bezwaar ongegrond te verklaren. Talen kan tegen dit besluit binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank.