Kamerleden willen onderzoek naar tevredenheid schadeafhandeling

© Jos Schuurman / FPS
Tweede Kamerleden van de SP, PvdA en GroenLinks vragen om onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid van mensen bij wie oude aardbevingsschade is afgehandeld.
Volgens minister Eric Wiebes verloopt de afhandeling van schades van voor 31 maart 2017 voorspoedig. De Stichting Recht en Herstel Mijnbouwschade trekt dat in twijfel.

'Op 900 schadevoorstellen gereageerd'

Wiebes liet het parlement weten dat op ruim negenhonderd schadevoorstellen van de NAM is gereageerd. Bij 95 procent daarvan is het aanbod geaccepteerd. De minister noemt dat 'onmiskenbaar positief'. Volgens de stichting zijn die cijfers gekleurd.
De Kamerleden willen graag dat er een onafhankelijk meldpunt komt waar gedupeerden hun klachten met de afhandeling van schade kunnen melden.

Termijn verlengen

Verder willen de partijen dat de termijn waarbinnen gedupeerden oude schades bij de Arbiter Bodembeweging kunnen melden wordt verlengd. Dat kan alleen als er geschillen zijn over de schade. Die moeten nu binnen zes weken worden afgehandeld.