College Haren wil volledig meewerken aan herindeling

Het gemeentehuis van Haren
Het gemeentehuis van Haren © Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Het Harener college van burgemeester en wethouders wil zich nu helemaal richten op de voorliggende herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Tot nu toe weigerde het gemeentebestuur mee te werken aan die fusie.
'Dit raadsvoorstel is zeker een game changer. Ook een hele grote vind ik', zegt herindelingswethouder Michiel Verbeek (D66).

Kans klein dat Eerste Kamer anders besluit

Het Harener gemeentebestuur laat de raadsleden dinsdagavond stemmen over het voorstel om volledig mee te werken aan de fusie. 'Wij gaan de herindeling op alle mogelijke fronten voorbereiden', laat Verbeek (D66) weten. 'Geen enkel front wordt uitgesloten.'
Alhoewel de herindeling nog geen gelopen race is omdat de Eerste Kamer zich nog moet uitspreken sorteert het gemeentebestuur al wel voor op die mogelijke uitkomst. 'Op basis van de stemming in de Tweede Kamer en het voorbereidingsproces is de kans klein dat de Eerste Kamer anders zal besluiten', zo valt te lezen in raadsbesluit.

Verplicht

De Eerste Kamer bestaat uit 75 zetels. Afgaande op de stemverhoudingen in de Tweede Kamer zullen 50 senatoren instemmen met de herindeling, een ruime meerderheid dus. 'De herindeling is nu zo waarschijnlijk aan het worden dat we verplicht zijn om voorbereidingen te nemen', zegt Verbeek.

Geen onomkeerbare besluiten

Alhoewel de raadsleden gevraagd zal worden om mee te werken aan de herindeling geeft het college ook aan geen onomkeerbare besluiten te nemen aangaande de fusie zolang de Eerste Kamer zich nog niet heeft uitgesproken.
'Stel dat de Eerste Kamer ons niet laat herindelen, dan moeten we geen besluiten hebben genomen die onomkeerbaar zijn', vertelt de herindelingswethouder. 'We moeten alles voorbereiden wat nodig is, maar niet op een zodanige manier dat als de Eerste Kamer in ons voordeel beslist we niet zelfstandig kunnen blijven. Het niet nemen van onomkeerbare besluiten is overigens meer theoretisch dan praktisch.' De wethouder weet geen voorbeelden te noemen van besluiten die niet meer zijn terug te draaien.
Nog voor het zomerreces neemt de Eerste Kamer een besluit over de herindeling van de drie gemeenten. Als die instemt is de herindeling definitief een feit.