Plan Stad moet zorgen voor nieuw onderkomen vogels en vleermuizen

© stock.xchng
De vogels en vleermuizen in de stad Groningen krijgen nieuwe woonruimte. Het stadsbestuur en een vijftal woningcorporaties hebben afspraken gemaakt over het aanleggen van nest- en verblijfsplekken voor de dieren.
Door het plan moet het makkelijker worden bouw- en sloopplannen door te laten gaan. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat diersoorten niet verdwijnen. Zo staat erin welke beschermde diersoorten in de stad leven, die nestelen in of aan een gebouw.

Nieuw onderdak bij nieuwbouw

In het plan staat dat de plekken die verdwijnen door sloop of renovatie van woningen, elders worden teruggeplaatst. Bij nieuwbouw krijgen vleermuizen en vogels extra onderkomens. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, gierzwaluwen en mussen.