Leek stelt halve ton beschikbaar voor inwonersinitiatieven

© Karlis Dambrans / Flickr Creative Commons
De gemeente Leek steekt dit jaar 50.000 euro in diverse initiatieven van haar inwoners. Inmiddels hebben zijn zeven aanvragen beantwoord met een financiële bijdrage.
Het gaat onder meer om de viering van het 35-jarig jubileum van Buurtvereniging Noorderkring en het midzomerfeest in de nieuwbouwwijk Oostindie.
Er zit nog geld in het potje voor andere initiatieven. De gemeente roept inwoners op andere initiatieven aan te dragen.