Drie alternatieven in beeld voor mislukt aardwarmteproject

© RTV Noord (bewerkt)
Biogas, biomassa en omgevingswarmte zijn de drie mogelijke alternatieven die de plek moeten innemen van het mislukte aardwarmteproject in Groningen.
Het aardwarmteproject had 12.000 woningen en bedrijven op een duurzame moeten verwarmen. Dat zou moeten gebeuren door warm water uit de ondergrond te pompen. Maar het project is van tafel geveegd door het Staatstoezicht op de Mijnen. De toezichthouder vond het gevaar op aardbevingen te groot.

100% duurzaam

De opvolger van geothermie moet 100% duurzaam zijn, dat was geothermie ook. Voordat de definitieve warmtebron er is, komt er een tijdelijke warmtebron. Die is niet volledig duurzaam.
Die tijdelijke bron moet er komen omdat er al wel contractuele verplichtingen zijn om duurzame energie te leveren.

Longlist korter gemaakt

Een expertgroep van energiedeskundigen gaan nu onderzoeken wat de opvolger moet worden van het mislukte project.
De longlist van nieuwe systemen bestond uit negen bronsystemen. Dat is dus nu teruggebracht naar een shortlist waar drie systemen opstaan.

Optie 1: Biogas

Biogas wordt door het expert team als 'zeer kansrijk' gekwalificeerd. De vraag naar biogas is overigens wel groter dan het aanbod. Bij biogas wordt hout, afval, bladresten of mest omgezet in bruikbaar gas.

Optie 2: Biomassa

Biomassa is in het verleden ook al in beeld geweest als energieopwekker. Bij biomassa wordt energie gehaald door middel van een verbrandingssysteem. Het is financieel haalbaar en er is ook voldoende aanbod om aan de vraag te voldoen.

Optie 3: Omgevingswarmte

Omgevingswarmte is een derde optie. Een aspect daarvan is warmtewinning uit oppervlaktewater. Dat zou gewonnen kunnen worden uit het Van Starkenborghkanaal.
WarmteStad laat weten dat die warmtewinningsbron 'het meest voor de hand ligt'. Om de simpele reden dat het water continu beschikbaar is en er lage investeringen nodig zijn om de opgewekte energie te verplaatsen.
Uit het water wordt maximaal 3 graden warmte gehaald, met warmtepompen zal het aantal graden worden verhoogd. Het team van experts laat weten vertrouwen te hebben in het opwekken van warmte uit water.
Bij het opwekken van energie uit omgevingswarmte kan ook gedacht worden aan onder meer warmte uit datacenters.

2020 in gebruik

In 2020 moet de opvolger van geothermie in gebruik zijn. Tot die tijd worden bedrijven op Zernike, Paddepoel en Selwerd voorzien van energie door middel van een tijdelijke warmteopwekking.
Overigens is het nog altijd niet zeker dat aardwarmte definitief van de baan is. De gemeente benadrukt andermaal dat het gebruik van geothermie voorlopig is opgeschort. Er moet eerst meer duidelijkheid komen over de veiligheidsaspecten.