VVD wil garantie voor maximaal aantal windmolens

Is dit het nieuwe Groninger land?
Is dit het nieuwe Groninger land? © Jos Schuurman/FPS
Maximaal 6000 megawatt windenergie op het land, en geen windmolen extra. Dat vindt de VVD in Noord-Nederland, waaronder de fractie in de Groninger Staten.
De Noordelijke liberalen hopen op het komende landelijke partijcongres van de VVD steun te krijgen voor hun standpunt. Ze hopen dat hun motie dan wordt aangenomen, zodat die kan worden verankerd in het landelijk beleid. Dat congres vindt eind mei plaats.

Hoger dan de Euromast

Volgens de regionale VVD-politici neemt de weerstand tegen de windparken snel toe.
Mirjam Wulfse, fractievoorzitter van de Groningse VVD-Statenfractie: 'De windturbines zijn hoger dan de Euromast, en worden alleen maar hoger. Geluid, veiligheid, landschap tellen dan extra mee.'