Raad Groningen wil in gesprek met directies van woningcorporaties over schimmelwoningen

© Sven Jach/RTV Noord
Politiek Groningen wil woningcorporaties wijzen op hun taak om huurwoningen te renoveren en te onderhouden. Ze lieten dat woensdagmiddag weten nadat bewoners van schimmelwoningen hun zegje deden tijdens de commissievergadering.
Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) kan zich vinden in die roep van de politici. 'Schimmelproblematiek is gewoon een hele ernstige zaak. In het debat merk ik ook dat iedereen het ermee eens is dat we dit niet kunnen laten gebeuren', zei de PvdA-wethouder die er van overtuigd is dat er meer aandacht voor de problematiek moet komen.

Onvrede over huurwoningen

Bewoners van de zogenoemde schimmelwoningen in onder meer Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen uitten woensdagmiddag hun onvrede over de huurwoningen waarin ze wonen. Woningen die naar hun mening niet voldoen aan de juiste eisen omdat er sprake is van onder meer schimmel en tocht.
De staat van de woning leidt vervolgens tot gezondheidsklachten. Ze willen dat het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk wordt opgelost.

'Ga in gesprek met directeuren'

'Laat de GGD weer controleren of huizen wel gezond zijn', betoogt SP-raadslid Jimmy Dijk, die al langere tijd opkomt voor de belangen van de bewoners. De kwestie werd besproken door de SP. 'Geheel terecht', zei Wytze Spoelstra namens tegenpool VVD. 'We roepen dan ook op om als raad in gesprek te gaan met directeuren van woningcorporaties.'

Geld op andere manieren besteed

Carlo Schimmel van coalitiegenoot D66 kon zich vinden in die oproep. 'Toch ga ik er nog steeds vanuit dat de corporaties het ook niet prettig vinden dat hun mensen in een woning wonen die onder de maat is', volgens Schimmel besteden de corporaties het geld vooral om nieuwe woningen te bouwen of om huizen duurzamer te maken. Iets waar hij overigens ook begrip voor heeft.

Meer prioriteit

Herman Pieter Ubbens (CDA): 'Als duidelijk wordt dat woningen niet goed onderhouden worden dan vraagt dat om ingrijpen. We moeten hier meer prioriteit aan geven. We moeten gezamenlijk met de corporaties er meer aandacht aan geven.'

Wethouder werkt aan plan

Wethouder Van der Schaaf liet weten aan een plan te werken om vocht- en schimmeloverlast aan te pakken. 'Het zou enorm helpen dat corporaties op een eenduidige manier opereren, dat zal al enorm helpen. Ook zou je drie weken na het ingrijpen weer langs moeten gaan om te kijken of de maatregel geholpen heeft.'