Actieplan voor Broedvogels moet 21 soorten op Waddenzee redden

De Waddenzee
De Waddenzee © Matthijs Hoogendoorn
Het gaat slecht met veel broedvogels in de Waddenzee. Daarom ligt er nu een Actieplan voor Broedvogels, dat donderdag en vrijdag wordt gepresenteerd in Leeuwarden. Met het plan van 'Programma naar een Rijke Waddenzee' (PRW) moet de negatieve trend bij 21 soorten broedvogels omgebogen gaan worden.

Meeste soorten hebben het moeilijk

In de Waddenzee leven zo'n 12 miljoen vogels. 'Met sommige soorten gaat het ook best goed', zegt Jonna van Ulzen van het PRW. 'Maar er zijn 21 soorten die het echt niet goed doen.'
Daarom zijn extra maatregelen nodig in het natuurbeheer aldus PRW. 'Er zijn nu bijvoorbeeld te weinig broedplekken', zegt Van Ulzen. 'De mens heeft de kustlijn aangepakt met dijken en daardoor zijn er minder kwelders.'

Internationaal probleem

Het PRW zegt dat vogelsoorten steeds afhankelijker worden van de Waddenzee en dat is een teken dat het slecht met de soort gaat.
Van Ulzen: 'Het is een internationaal probleem dat we ook in andere landen met Waddenzee, zoals Denemarken en Duitsland, zien. Daarom hebben we ook dit plan gemaakt.'

Kosten

Volgens Van Ulzen kost het project zo'n 50 miljoen euro, maar worden de meeste kosten (34 miljoen) al gedekt door de liggende beleidsplannen zoals Natura 2000 en PAS.
Toch is er nog een extra impuls nodig van zestien miljoen euro voor de periode tot 2028. Daar wordt nu nog naar gezocht.