Bevingsgemeenten: één front blijven vormen mét provincie

© FPS (Jos Schuurman / Flickr (Reynermedia - cc)
De gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied willen in de onderhandelingen over de versterking van het bevingsgebied gezamenlijk blijven optrekken met de provincie.
Samen één boodschap uitstralen is volgens de gemeenten nu het belangrijkste.
Dat blijkt uit een rondgang van RTV Noord bij tien burgemeesters en wethouders van de gemeenten in het aardbevingsgebied.
Het is een reactie op de oproep van de Vereniging Groninger Dorpen het het Gasberaad eind vorige week. De maatschappelijke organisaties vinden dat de gemeenten nu al de leiding moeten pakken en dat de provincie vooral op de achtergrond moet faciliteren.

Niet gebaat bij discussie

Enkele weken geleden werd duidelijk dat de regio en het Rijk lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de versterking van Groningen. 
Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl vindt het daarom ook 'niet nuttig' om nu deze discussie te voeren. 'We moeten één koers varen richting Den Haag.' 
'Het is belangrijk dat we in gezamenlijkheid handelen om uit deze impasse te komen', zegt ook burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum. 'We moeten samen één signaal afgeven, want we zijn er niet bij gebaat als ze in Den Haag merken dat we dit soort discussies voeren.'

Wiebes-tafel

De onderhandelingen met het Rijk over de versterking worden gevoerd aan de zogeheten Wiebes-tafel. De provincie is daar ruimer vertegenwoordigd dan de gemeenten.
Vanuit de provincie zitten commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerden Eelco Eikenaar (SP) en Fleur Gräper (D66) aan tafel. Vanuit de stad is wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) de onderhandelaar. Namens de aardbevingsgemeenten zit slechts één burgemeester aan tafel: Anno Wietze Hiemstra van Appingedam. 

Onevenredig

Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is het eens met de Vereniging Groninger Dorpen dat de verhouding aan de onderhandelingstafel onevenredig is.
'Het was niet verkeerd geweest om twee burgemeesters vanuit de kerngemeenten aan tafel te hebben. Dat had meer recht gedaan aan de verhoudingen en de problematiek.'
'Maar we hebben de samenstelling zelf bedacht en goedgekeurd. En ik heb bewondering voor de houding van Hiemstra aan tafel', zegt Van Beek.

Gemeente later aan zet

Voor Van Beek staat als een paal boven water dat de gemeenten het voortouw moeten nemen als de onderhandelingsresultaten in de praktijk gebracht moeten worden, bij de uitvoering. 'We moeten zélf beschikken over de gelden, en besluiten over de maatregelen die voortkomen uit de onderhandeling.'
Hiemstra vult aan: 'We hebben een collectief belang. Maar de inhoud van de versterking moet straks wel op gemeentelijk niveau plaatsvinden.' Verantwoordelijk wethouder Anja Woortman (PvdA) van Midden-Groningen wil werken naar voorbeeld van Overschild. 'Vanuit het dorp komen de plannen, de gemeente ondersteunt daarin.'

Niet tussen inwoner en gemeente staan

De provincie vindt ook dat de uitvoering van de versterking bij de gemeenten moet komen te liggen. 'Ik was ook helemaal niet van plan om tussen de gemeenten en hun inwoners te gaan staan', aldus gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'Maar dat de provincie zich met de druk op het Rijk bemoeit, is wel zinnig en dat willen we blijven doen.'
'Ik bemoei me er mee omdat er genoeg geld moet zijn', zegt Eikenaar. 'Zodat de gemeenten het daarna met hun inwoners kunnen doen. Wij willen de gemeenten in staat stellen om straks de leiding te kunnen nemen.'

Liever eerder

De bestuurders in het aardbevingsgebied willen in de onderhandelingen dus een gezamenlijk front blijven vormen. Mét de provincie.
De Vereniging Groninger Dorpen en het Gasberaad moeten het daar vooralsnog mee doen. 'Wij zien die omschakeling liever eerder', zegt bestuurslid Meindert Schollema. 'Essentiële informatie is bij onze gemeenten soms onbekend. Dat moet anders. Ik zeg niet dat de provincie in de wachtkamer moet zitten, maar er moet meer vanuit de gemeenten naar de dorpen toe worden gewerkt.'

Hervatten

De Groninger bestuurders en belangenorganisaties hervatten binnenkort de gesprekken met het Rijk. Naar verwachting vinden de gesprekken plaats is de week na Pinksteren.
Dan moet ook snel duidelijkheid komen voor zo'n 1.500 mensen bij wie al wel geïnspecteerd is, maar waar de mensen nog geen versterkingsadvies hebben gekregen.