Provincie: er vallen mensen tussen wal en schip bij waardevermeerderingsregeling

© Flickr / Maarten Breet (creative commons) / Jos Schuurman (FPS)
De provincie wil dat mensen in het aardbevingsgebied die buiten de boot vallen bij de waardevermeerderingsregeling, alsnog in aanmerking komen voor de subsidie. Het gaat onder meer om mensen met een schaderapport van voor 2016.
Dat schrijft de provincie in een brief aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
De waardevermeerderingsregeling - een subsidie van 4.000 euro voor onder andere duurzaamheidsmaatregelen - moet opnieuw worden bekeken omdat er een nieuw schadeprotocol is. Nu is dan ook het moment om aanpassingen door te voeren, vindt de provincie.

Wal en schip

Door de haast waarmee een aantal jaar geleden besluiten zijn genomen, komen groepen inwoners volgens de provincie tussen wal en schip terecht.
Zo geldt de regeling momenteel niet voor mensen die een schaderapport hebben van voor 2016. De provincie wil dat dit wordt rechtgezet.

Verdelen

In de waardevermeerderingsregeling is het mogelijk om de subsidie van 4.000 euro te verdelen over meerdere aanvragen. Maar voor een deel van de mensen geldt dat niet, omdat ze slechts een deel uit de oude regeling hebben kunnen verzilveren en niet in aanmerking komen voor de huidige regeling.
'Hiermee ondervindt ook deze groep een nadelig effect van de snelle en onzorgvuldige besluitvorming in januari 2016', schrijft de provincie. 'Ook voor deze groep moet dit hersteld worden.'

Schikking

Tot slot is er een groep schadegevallen waarbij gedupeerden een schikking hebben getroffen met het Centrum Veilig Wonen (CVW) of de Arbiter Bodembeweging. Bij hen is geen schade erkend en dus hebben deze mensen geen recht op de subsidie. Volgens de provincie zijn mensen daarom niet langer bereid om te schikken.
'Wij zijn van mening dat de inwoners die met het CVW hebben geschikt met terugwerkende kracht ook voor de waardevermeerderingsregeling in aanmerking moeten komen.'