Oldambt in het rood door tekorten in de jeugdzorg

© Jos Schuurman / FPS
De gemeente Oldambt verwacht dit jaar rode cijfers te schrijven. Tekorten in de jeugdzorg zorgen voor de grootste financiële klap. Die leveren een extra kostenpost op van twee miljoen euro.
Daardoor komt de gemeente Oldambt zo'n 2,2 miljoen euro in het rood te staan.

Erg zorgwekkend

Kees Swagerman, wethouder namens de SP, windt er geen doekjes om: 'Hier word ik alles behalve vrolijk van. Deze situatie is erg zorgwekkend'. De financiële klap is het gevolg van landelijk beleid. In 2015 is de taak van het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Daarbij was de gedachte dat de kosten omlaag zouden gaan, maar het tegenovergestelde gebeurde.
De gemeente heeft meer zicht op de eigen inwoners dan het Rijk. Swagerman: 'Dat zorgt ervoor dat wij beter in beeld hebben hoe veel jongeren zorg nodig hebben. Het meest vervelende is dat deze twee miljoen euro niet eenmalig is. De jeugdtekorten zijn structureel, gaan wij vanuit'.

Maatregelen

Toch gaan de werknemers in de zorg en de hulpbehoevende jeugd niks merken van de extra kostenpost, vertelt Swagerman. 'Wij gaan geen harde maatregelen nemen. Deze twee miljoen euro betalen wij uit de algemene reserve, dus er ligt voor nu geen bezuiniging in de planning.'

Duizend dagen

De coalitie in de gemeente Oldambt, die bestaat uit de PvdA, SP, Partij voor het Noorden en de VVD, wil wel iets nieuws introduceren om kosten in de jeugdzorg te voorkomen. De coalitie wil een team van sociale werkers op poten zetten, dat nauw betrokken is bij de eerste duizend dagen van een kind.
Door in een vroeg stadium in te grijpen, moeten latere problemen voorkomen worden, is de gedachte. 'Dat gaat op korte termijn niet voor kostenbesparing zorgen, maar wij hopen dat dat na een aantal jaren zijn vruchten afwerpt', besluit de wethouder.