Waddenvereniging luidt de noodklok: 'Deze unieke natuur verdient goed beheer'

Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, zwaait met de rode vlag
Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, zwaait met de rode vlag © Waddenvereniging
Er moet een einde komen aan het versnipperde beheer van het Waddengebied, zegt directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging.
'Deze unieke natuur verdient gewoon goed beheer. In een bos heb je een boswachter, die zorgt ervoor dat het beheer goed gepleegd wordt. Hier heb je dat niet.'

Waddenconferentie

In Leeuwarden is vanaf donderdag een internationale waddenconferentie, waar onder meer wordt gesproken over het onderzoek naar 'Staat van de Wadden'. En die is niet goed, stelt Jacobi.
'De samenhang der dingen ontbreekt. En over veel zaken is ook gewoon niet genoeg kennis. Om een voorbeeld te noemen: welke gevolgen gaan de zeespiegelstijging en de bodemdaling hebben?'

Minder vissen en vogels

'De visstand gaat al jaren achteruit, de vissers geven zo'n beetje de moed al op. De afnemende visstand zegt ook iets over het bodemleven. Want waarom komen ze niet meer? En doordat er minder vissen zijn, loopt ook de trekvogelstand achteruit.'
Volgens het rapport daalde het aantal trekvogels van zo'n zes miljoen, naar een half miljoen minder. Soorten als de watersnip en bonte strandloper worden volgens het rapport met uitsterven bedreigd

'Zo, dat heeft geholpen'

Actie is nodig, volgens Jacobi.
'Er zijn zo veel ministeries met de Wadden bezig. Zo veel provincies, zo veel gemeenten en ook nog allerlei losse organisaties. Wat wij willen is dat een genormeerd ecosysteem in beeld komt. Een eenduidig beheerplan voor het hele Waddengebied, waarbij samenhang is en je daarop kunt sturen. Zodat je over een aantal jaar kan zeggen: Zo, dat heeft geholpen.'

Verjaardagscadeau

'Volgend jaar vieren we tien jaar Werelderfgoed Waddenzee. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als we die mijlpaal kunnen vieren met de aanstelling van één sterke beheerder.'