Treant en Zilveren Kruis lijnrecht tegenover elkaar om besluit Refaja

Zilveren Kruis betreurt het dat zij niet verder is meegenomen in de afwegingen van Treant
Zilveren Kruis betreurt het dat zij niet verder is meegenomen in de afwegingen van Treant © Dennis Venema
Treant Zorgroep en zorgverzekeraar Zilveren Kruis staan lijnrecht tegenover elkaar, nu duidelijk is dat de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde uit Stadskanaal verdwijnen.
Treant maakte dinsdagmiddag bekend dat zij de twee afdelingen in Stadskanaal wil sluiten. Zilveren Kruis reageerde teleurgesteld en verbaasd op dat besluit.

Niet betrokken bij besluit

Zo vindt de zorgverzekeraar dat zij niet voldoende is betrokken bij het besluit. 'We zijn wel op de hoogte gehouden van het proces, maar hebben niet gezien wat de verschillende alternatieven en scenario's waren en waarom uiteindelijk voor sluiting is gekozen', zegt woordvoerder Jeppe Delver.
Zilveren Kruis 'betreurt' het dat zij niet verder is meegenomen in de afwegingen van Treant. 'We hebben handreikingen en suggesties gedaan, maar dat is ter kennisgeving aangenomen.'

'Reactie is tendentieus'

Maar die reactie valt niet goed bij Treant. 'Treant vindt de reactie van Zilveren Kruis tendentieus', is op de website te lezen.
'Treant heeft, zeker gezien de impact die deze besluitvorming voor verzekerden, overleg gevoerd met de zorgverzekeraars', zegt woordvoerder Selma Hoekstra.
Zowel Treant als Zilveren Kruis geven aan wel verder met elkaar in gesprek te willen over de uitvoering en impact van het besluit.

Niet definitief

Het besluit om de klinische verloskunde en kindergeneeskunde te sluiten in het Refaja, en samen te voegen in Emmen, is overigens nog niet definitief. De OR, Cliëntenraad en de Raad van Toezicht bestuderen het voorstel nog.
Het Regionaal Overleg Acute Zorg onderzoekt ondertussen of er met het sluiten van de afdelingen geen 'witte vlek' ontstaat in de bereikbaarheid van acute zorg. Nederlanders moeten wettelijk binnen 45 minuten bij een ziekenhuis kunnen zijn waar acute zorg wordt verleend.