Eerherstel voor door de NAM verguisd expertisebureau

© Goos de Boer/RTV Noord
De contra-expertises van Vergnes Expertise in Leek zijn betrouwbaar, objectief en deskundig. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de rechtbank Noord-Nederland.
Daarin staat ook dat de schadebeoordelingen van de NAM regelmatig berusten op aannames en veronderstellingen. Ook ontbreekt het aan goede onderbouwing.

Slecht werk

Het gasconcern deed eerder Vergnes in de ban. Het zou slecht werk leveren. De berekeningen van de schadebedragen komen bij de contra-expertises vaak veel hoger uit dan die van de NAM. 
Vergnes wordt vervolgens aan de kant gezet. Als reactie sleept het bureau de NAM voor de rechter. En die besluit onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren.

Analyse dossiers

Daaruit blijkt nu dat het veelbesproken expertisebureau wel goed werk levert. Dat blijkt onder meer uit de analyse van 75 dossiers, die door de Arbiter Bodembeweging zijn beoordeeld. 
In die zaken komen de bevindingen van het bureau en het oordeel van de arbiters grotendeels overeen. De conclusies van zowel de NAM als het Centrum Veilig Wonen (CVW) wijken daar juist vanaf.

Erkenning kwaliteit

Vergnes is goed te spreken over de uitkomsten van het onderzoek. 'De conclusies van de onderzoekers zijn een erkenning voor de kwaliteit van ons werk. Mede gesteund door deze uitspraak blijven wij ons inzetten voor de gedupeerden in het gaswinningsgebied', reageert eigenaar Simon Vrieling.
Inmiddels hebben de eerste gedupeerden met oude schades die nog door de NAM worden beoordeeld, het bureau ingeschakeld voor contra-expertises. Zij vinden het bod van het gasconcern veel te laag.

Reactie NAM

Een woordvoerder van de NAM wijst er op dat Vergnes eerder op aandringen van het gasconcern verbeteringen heeft aangebracht. 'En die veranderingen zijn in dit onafhankelijk onderzoek beoordeeld en goed bevonden.'
Wat de kritiek op de schadebeoordeling door de NAM betreft, wordt er op gewezen dat het concern inmiddels daar niet meer bij betrokken is. 'Dingen konden zeker beter en daar waren we ook mee bezig, maar dat is door de gewijzigde situatie nu een gepasseerd station,' reageert de NAM-woordvoerder.