Instellingen

Overslagstation giftig aardgascondensaat blijft in Roodeschool

© ANP / Koen van Weel
Het omstreden overslagstation voor aardgascondensaat blijft in Roodeschool. Er is te weinig geld om de overslag te verplaatsen naar de Eemshaven.
Tot die conclusie komen de gemeente Eemsmond, de provincie Groningen en Noord Gas Transport (NGT) in Roodeschool na uitgebreid onderzoek.
Omwonenden strijden al jaren tegen de huidige locatie van het station vlak naast hun woonwijk. Ze maken zich zorgen om hun gezondheid en veiligheid.

Wat is aardgascondensaat?

Aardgascondensaat komt vrij bij de winning van aardgas. Daarin zit onder meer de kankerverwekkende stof benzeen.
Een halfjaar geleden kondigde burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond aan te kijken naar een nieuwe locatie voor NGT.
De partijen keken of het technisch en financieel haalbaar is om het overslagstation te verplaatsen naar de uiterste zuidwesthoek van de Eemshaven.

Te duur

Technisch kan het, maar de kosten zijn tien miljoen euro. Zoveel geld krijgen de partijen niet bij elkaar, tot grote teleurstelling van burgemeester Van Beek:
'Ik heb er alles aan gedaan, gedurende alle tien jaren dat ik burgemeester ben. We hebben met alle partijen om tafel gezeten. Als gemeente hebben we de eerste stap gezet en er een half miljoen voor uitgetrokken, maar andere partijen blijven helaas achter. Het is te duur', concludeert ze.

Niet onveilig

De burgemeester benadrukt daarbij wel dat er nu geen sprake is van een onveilige situatie voor omwonenden.
'Als dat wel zo was geweest, zouden we NGT nadrukkelijk hebben kunnen verzoeken om te verhuizen. De vergunning klopt en ook de Veiligheidsregio heeft er naar gekeken, maar er is geen speld tussen te krijgen', aldus Van Beek.

Ook niet per vrachtwagen

Naast een verhuizing naar de Eemshaven is ook gekeken naar de mogelijkheid om het overslagstation even buiten Roodeschool te vestigen, maar ook dat bleek financieel niet haalbaar.
Vervoer per vrachtwagen, wat Dorpsbelangen Roodeschool opperde, was veel duurder en zou de veiligheid op de weg niet verbeteren.
Drie jaar geleden leek er een akkoord te komen tussen gemeente, provincie en NGT om de locatie in Roodeschool te verplaatsen. NGT blies dat op het laatste moment af, vanwege de hoge kosten.

Einde oefening

Nu blijkt dat ook een verhuizing naar de Eemshaven definitief niet in het vat zit, komt er een einde aan alle inspanningen om het overslagstation uit het hart van Roodeschool te krijgen.