Wanneer mag een agent schieten?

© ANP / Lex van Lieshout
Een politieagent heeft donderdagavond in Delfzijl een waarschuwingsschot gelost. Wanneer mag een agent dat doen en welke gevolgen heeft het?
Op de website van de Politie wordt hierover het volgende verteld:
- Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf.
- Een agent moet eerst 'de-escaleren': met de stem probeert hij de situatie te beïnvloeden.
- Als dat niet lukt kan een wapen gebruikt worden. Bijvoorbeeld: wapenstok, pepperspray of een politiehond.
- Pas op het laatst kan een agent zijn vuurwapen pakken. Hij kan een waarschuwingsschot lossen. Een agent mag ook schieten om iemand aan te houden. In die situaties heeft de agent geleerd op de benen van de verdachte te richten.
- Wanneer er sprake is van noodweer mag een agent direct schieten. Eventueel ook op de romp van de verdachte.
In artikel 7 en 10 van de ambtsinstructie voor de politie zien we ook nog deze passages:
- Het gebruik van een vuurwapen ... is geoorloofd bij het beteugelen van oproerige bewegingen of andere ernstige wanordelijkheden.
- De ambtenaar mag slechts een vuurwapen ter hand nemen: in verband met zijn veiligheid of die van anderen.
- Een waarschuwingsschot moet op zodanige wijze worden gegeven, dat gevaar voor personen of zaken zoveel mogelijk wordt vermeden.

Wat gebeurt er na een schietincident?

Bij alle gevallen waarin geweld door de politie is gebruikt, volgt een geweldsrapportage en zo nodig een intern onderzoek. Zo vermeldt de politie zelf op haar website .
Als er letsel is ontstaan door politievuur, dat is in Delfzijl niet het geval, volgt een onderzoek door de Rijksrecherche. Dat is een onafhankelijke afdeling die valt onder het Openbaar Ministerie.
De agent die geschoten heeft wordt zo snel mogelijk gehoord. Wanneer er bij de start van het onderzoek geen twijfel bestaat over de rechtvaardigheid van het vuurwarpengebruik, mag de agent gewoon in functie blijven tijdens het onderzoek.