Waterschap Noorderzijlvest: 'Huishoudens gaan groter aandeel kosten betalen'

© Jan Been / RTV Noord
Huishoudens gaan meer betalen aan waterschap Noorderzijlvest. Het algemeen bestuur van het waterschap gaat hierover op 30 mei een besluit nemen.
De begroting van het waterschap wordt momenteel voor 25% betaald door huishoudens. In het voorstel voor 2019 ligt dit op 30%. Eigenaren van gebouwen betalen in 2018 nog 55,9%, wat in het voorstel verlaagd wordt naar 50,6%. De volledige verdeling is te vinden in onderstaande afbeelding:

Lastendruk

De lastendruk van huishoudens met een huurwoning stijgt met 5 tot 9%. Voor huishoudens met een eigen woning blijft het bedrag ongeveer gelijk. Agrarische bedrijven moeten ongeveer 1% meer betalen. In november wordt vastgesteld hoeveel iedereen precies moet gaan betalen.

Werk waterschap verandert

Het waterschap schrijft dat het werk van het waterschap verandert, en daarmee steeds meer het belang dient van deze huishoudens. 'Vanwege klimaatsverandering is de nadruk komen te liggen op waterveiligheidsprojecten. Waterschap Noorderzijlvest werkt op verschillende plekken aan het versterken van de zeedijk en kanaaldijken.'
'Ook worden in het Zuidelijk Westerkwartier waterbergingen aangelegd. Grote hoeveelheden regen kunnen op die manier tijdelijk worden opgeslagen. Ook kan er meer water worden afgevoerd, omdat de capaciteit van gemalen is vergroot', aldus het waterschap.