Boeren op Schier staan koeien af in ruil voor zuivelfabriek

Melkveehouder Ludie van der Bijl
Melkveehouder Ludie van der Bijl © Mario Miskovic/RTV Noord
De zeven boerenbedrijven op Schiermonnikoog leveren ruim eenderde van hun melkvee in. Ze hebben een overeenkomst gesloten met Natuurmonumenten en de gemeente Schiermonnikoog.
De boeren krijgen ook iets terug voor het inleveren van vee: ze mogen aan de gang met een zuivelboerderij op Schier. Daarnaast worden delen van de verruigde kwelder gemaaid om daar meer ruimte te bieden aan ganzen. Dit moet de druk van de ganzen op de weilanden in de polder verlagen. Natuurmonumenten stelt een deel van de kwelder voor een lage pachtprijs beschikbaar aan boeren om hun jongvee te laten grazen.

Eigen oplossing

Veehouder Ludie van der Bijl had liever geen koeien ingeleverd. 'Maar in 2013 hebben we een pakket maatregelen opgelegd gekregen van de provincie omdat we te veel stikstof produceren. Met die maatregelen waren we niet blij en dus hebben we gevraagd of we zelf een oplossing mochten bedenken en die kans hebben we gekregen.'

Melkprijs moet omhoog

'35 procent minder koeien betekent ook 35 procent minder inkomsten en met een zuivelboerderij op het eiland proberen we dat te compenseren', zegt Van der Bijl. 'Maar de melkprijs moet wel omhoog. En dit is een plan voor 30 of 40 jaar. Als de melkprijs voor slechts vijf jaar tien cent omhoog gaat, hebben we onze eigen glazen ingegooid.'