Minister Wiebes: 'Ik wil in het belang van de veiligheid het advies afwachten'

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken wil hoe dan ook wachten op het laatste veiligheidsadvies voordat hij verdergaat met de versterking van 1588 huizen. 'Dat doe ik in het belang van de veiligheid', zegt Wiebes.
Dinsdagavond klapte het overleg tussen Wiebes en de bestuurders en maatschappelijke organisaties uit het aardbevingsgebied. 'We zijn het over de meeste dingen eens geworden, maar zijn er over één detail in de versterkingsoperatie niet uitgekomen.'
De minister doelt daarbij op de 1588 huizen waarvan duidelijk is dat ze versterkt moeten worden, maar waarvan de bewoners het versterkingsadvies nog niet hebben gekregen.

Stadsvernieuwing in gevaar?

Volgens Wiebes is de regio ook vooral teleurgesteld omdat de geplande stads- en wijkvernieuwing - die in sommige gemeenten gecombineerd zou worden met de versterking - nu in gevaar komt.
'De regio ziet een ander belang', reageert Wiebes. 'Voor hen gaat het niet alleen over veiligheid, maar ook over stadsvernieuwing. Vanuit het kabinet moet ik kijken naar de veiligheid.'
'Maar ik begrijp het standpunt van de regio wel', gaat de minister verder. 'Als je je hebt ingesteld op die stadsvernieuwing, dan is dit vervelend. Maar als de veiligheid een andere aanpak vergt, dan moet je je daarbij neerleggen.'

Geen dubbele agenda

Commissaris van de Koning René Paas stelt dat er absoluut geen sprake is van een dubbele agenda. 'Het gaat ons om de inwoners van Groningen die een betrouwbare overheid verdienen.'

Aantal weken

Wiebes verwacht het veiligheidsadvies binnen een aantal weken te krijgen. Volgens de minister wordt er in de versterking niets stopgezet.
'We weten allemaal dat we met het stopzetten van de gaswinning een hele verandering krijgen', aldus Wiebes. 'Maar ook dat er versterking nodig zal blijven. Daar moeten we de ogen niet voor sluiten.'
Feit is wel dat duizenden mensen in onzekerheid zitten over de status van hun versterkingstraject. 'Ik wil voordat ik een besluit neem, wachten op de experts. En dan volg ik het advies op.'