Als zzp'er financieel knel. Wie helpt?

© RTV Noord
Stel nou dat je als zzp'er in financiële nood komt. Dan ben je aangewezen op de hulp van familie en vrienden. Maar ook de gemeente kan bijspringen. Frank Alfrink, NoordZaken-expert en directeur van ZZP Nederland, wijst zzp'ers op een onbekende regeling die zelfstandigen erdoorheen kan trekken.

Door Frank Alfrink

In een eerdere xpertblog schreef financieel coach Monica ten Hoove over de moeite die veel Nederlanders hebben met overzicht houden op hun financiën. Omdat niets menselijks ondernemers vreemd is zijn er ook voldoende ondernemers die om welke reden dan ook moeilijk financieel rondkomen.

Loesje

Bij de helpdesk van stichting ZZP Nederland komen regelmatig e-mails en telefoontjes binnen van ondernemers die aan het einde van hun geld nog een stukje maand over hebben (vrij naar Loesje). Als wij dan uitleggen dat er in alle gemeenten in Nederland een regeling is die Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) heet, dan blijkt dat veel ondernemers nog nooit van deze tijdelijke uitkeringsregeling hebben gehoord.

Schokkend

Onlangs heeft ZZP Nederland onderzoek gedaan onder de eigen achterban van bijna 43.000 zzp'ers naar de bekendheid van het BBZ, dat steun geeft in de vorm van een lening, met of zonder rente. De resultaten waren schokkend. Tachtig procent van de zzp'ers is totaal onbekend met het BBZ, dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Slechts tien procent van de zzp'ers weet wat de voorwaarden zijn van de regeling en voor wie hij is bedoeld.
Tachtig procent van de zzp'ers is totaal onbekend met het BBZ
Frank Alfrink-directeur ZZP Nederland

Broek ophouden

Deze gegevens zijn niet te begrijpen als je weet dat er een onderzoek is gedaan naar het gebruik van het BBZ. Hieruit bleek dat gemeenten er goed aan doen om het BBZ te stimuleren. Het heeft namelijk een positieve werking heeft voor de gemeente die de regeling toepast. Immers, iedere ondernemer die succesvol zijn eigen broek op kan houden hoeft geen uitkering meer te krijgen.

Eisen

Een mooi moment om uit te leggen wat de regeling kan betekenen. Allereerst: het BBZ is er niet voor iedereen. Het BBZ kan een oplossing bieden voor vier groepen ondernemers: beginnende zelfstandigen, gevestigde zelfstandigen, oudere zelfstandigen (55+) met een niet-levensvatbaar bedrijf of voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen. Voor iedere groep ondernemers zijn de eisen wat verschillend.
Er zijn een paar basiseisen aan een BBZ-aanvraag. Je inkomen moet onder bijstandsniveau liggen, je kunt geen andere financiering krijgen en je besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan je onderneming.

Niet rijk rekenen

Reken je vooral niet rijk. Het gaat om een minimale financiële ondersteuning en veel gemeenten gaan niet gemakkelijk over tot toekenning van een BBZ-uitkering. Daarnaast hanteren gemeenten binnen de bandbreedte van de wet BBZ hun eigen regels, zodat het moeilijk te voorspellen is of een aanvraag succesvol zal zijn.
Gemeenten gaan niet gemakkelijk over tot toekenning van een BBZ-uitkering
Frank Alfrink

Mogelijkheid

Maar het BBZ kan een goede mogelijkheid zijn om het bedrijf te starten, in een moeilijke periode overeind te houden, of stop te zetten. Mocht u een beroep willen doen op de BBZ-regeling, dan begint het ermee dat u weet dat de BBZ-regeling bestaat. En dat weet u nu.
Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het BBZ zijn verkrijgbaar bij de Sociale Dienst in uw gemeente, daar kunnen ze ook ingediend worden.
Frank Alfrink is directeur van zzp-belangenorganisatie ZZP Nederland.