Stemmen op kandidaat-wethouders blijkt lastig voor Knoalster raadsleden

Johan Hamster (ChristenUnie), Lian Veenstra (SP), Goziena Brongers (CDA) en Goedhart Borgesius (VVD)
Johan Hamster (ChristenUnie), Lian Veenstra (SP), Goziena Brongers (CDA) en Goedhart Borgesius (VVD) © Martijn Folkers/RTV Noord
De gemeenteraadsleden in Stadskanaal hebben woensdagavond moeite gehad met het invullen van de stembriefjes voor de kandidaat-wethouders.
Nadat de eerste stemronde ongeldig was verklaard vanwege fout ingevulde stembriefjes, ontstond er na de tweede stemronde grote consternatie over de geldigheid van die briefjes.
Volgens VVD-voorman Hans Klopstra, tevens jurist, waren deze stembriefjes niet correct opgesteld.

Aparte briefjes

'De kandidaat-wethouders die nu in de raad zitten, kunnen niet op zichzelf stemmen, maar ze kunnen wel een stem uitbrengen op andere kandidaat-wethouders. Artikel 38 lid 1 van de gemeentewet leert ons dat de kandidaat-wethouders aparte briefjes moeten hebben', zei hij.
Na controle van raadsgriffier Koen Willems bleek dat de Algemene Verordening van de gemeente Stadskanaal voorschrijft dat het wel mag zoals Stadskanaal het doet, dus hoefden er geen aparte stembriefjes voor de kandidaat-wethouders te komen.
Daardoor werd een derde stemronde voorkomen. De kandidaat-wethouders Johan Hamster (ChristenUnie), Goziena Brongers (CDA) en Goedhart Borgesius (VVD) kregen 22 van de 22 stemmen.

Geen Stadskanaal, maar Veendam

SP-kandidaat Lian Veenstra moest het met 16 van de 22 stemmen doen. De oppositiepartijen PvdA, GemeenteBelangen en D66 nemen het haar kwalijk dat ze niet in de gemeente Stadskanaal woont, maar in de gemeente Veendam.