Alle gemeenten worden weer bestuurd: waar moeten we op letten?

In een derde van alle gemeenten waar in maart verkiezingen waren, is nog geen nieuw college van burgemeester en wethouders. Wij hebben daar in Groningen geen last van.

Nu ook Stadskanaal een nieuw college heeft, worden de zeven gemeenten waar in maart verkiezingen waren allemaal weer bestuurd. Die nieuwe colleges staan voor flinke uitdagingen. Waar moeten we de komende tijd op letten, Beter Weters?

Stabiel bestuur in een onstabiele omgeving?

Heel veel zaken die direct de burgers raken, zijn op het bordje terechtgekomen van het bestuur dat het dichtst bij hen staat: de gemeente. Een taakuitbreiding en steeds grotere verantwoordelijkheid voor bestuurders en volksvertegenwoordigers, waar goede bedoelingen makkelijk botsen met tekortschietende budgetten. En soms ook: kennis. Dat we in 't Loug vlot uit de collegevorming zijn gekomen, is goed nieuws. De tijd zal leren of er sprake is van een stabiel bestuur in een onstabiele omgeving.

Samenwerking

Gezien de problemen binnen onze provincie zou ik álle gemeenten adviseren actief te zijn binnen de Vereniging van Groninger Gemeenten, dáár te gaan voor samenwerking en versterking, voor spreiding (niet iedereen hoeft alles zelf te doen), terwijl er voor andere taken geld bij zal moeten.

En voor Laura Broekhuizen (PvdA): complimenten. Sterk en gevoelig, indrukwekkend getoond in haar eerbetoon aan Pieter Smit!

Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Prinzipienreiterei

Dat we in het Groningse betrekkelijk snel colleges hebben weten te vormen, heeft zeker te maken met de grote bereidheid de immense problemen sámen aan te pakken. Prinzipienreiterei is, ook in de politiek, een luxe die je je niet altijd kunt veroorloven. De werkeloosheid of - datzelfde eufemistisch benaderd - de werkgelegenheid, de problemen rondom de jeugdzorg en de herindelingsperikelen. Het is allemaal te veel en te groot om er teveel partijpolitieke spelletjes mee te spelen.

Geven en nemen

De grootste uitdagingen liggen misschien wel op het terrein van het vasthouden van het besef van dit moment van urgentie, en de wil er gezámenlijk wat van te maken. Het coalitie/oppositie-denken is nu funest. Het belang van elkaar wat geven en wat nemen moet nu voorop staan.

Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en was namens die partij raadslid in Haren en nu in Oldambt. Meer...

Eerst zien, dan geloven

Waar moeten we op letten bij de nieuwe colleges van B en W? Dat mag duidelijk zijn. We moeten letten op het feit of de burgers tevreden zijn over de uitvoering van het beleid. En over het feit of de burgers goed worden betrokken bij het beleid. Tijdens de verkiezingscampagnes was het veelal crescendo. 'Veel inspraak, meer banen en meer veiligheid!' De burger gelooft dit echter pas als hij dit ziet.

Aandurven

De colleges van B en W zullen dus moeten werken aan resultaat. En ook op korte termijn. Verder krijgen een aantal gemeenten nieuwe burgemeesters. De vraag is of de gemeenteraden het aandurven voortreffelijk functionerende kandidaten in opgeheven gemeenten of op te heffen gemeenten in hun nieuwe gemeente voor te dragen bij de commissaris van de Koning als raadsvoorzitter. Wij zijn benieuwd.

Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Samen

Ook de laatste colleges zijn rond en het werk kan beginnen. Er liggen heel veel uitdagingen en wanneer deze niet gezamenlijk worden opgepakt, zal er geen oplossing komen. Het is dus zaak dat gemeenten samen gaan werken aan deze uitdagingen, die het gevolg zijn van landelijk wanbeleid. Zowel van het huidige als het vorige kabinet. 

Ego's overboord

Met name de jeugdzorg en de sociale werkvoorzieningen zijn de grootste uitdagingen waar de tekorten steeds verder oplopen. Gemeenten moeten hun eigen ego's overboord zetten en samen optrekken. Echter, de ervaringen leren dat dat niet gebeurd. De grotere gemeenten menen altijd de wijsheid in pacht te hebben. Maar goed, we zullen zien. Het college van Stadskanaal is een bijzondere met de SP en een wethouder van buiten, die in Menterwolde het nodige teweeg heeft gebracht. Maar ook Oldambt, waar de VVD aanschuift. We zullen zien. 

Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Meer over dit onderwerp:
beterweters beterweterspolitiek GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws