Paterswoldsemeer krijgt er eilandjes bij

De zuidwesthoek van het meer waar de eilandjes komen.
De zuidwesthoek van het meer waar de eilandjes komen. © Google Maps
Aan de zuidwestkant van het Paterwoldesmeer worden een paar kleine eilandjes aangelegd. De eilandjes worden door Waterschap Noorderzijlvest gemaakt van baggerslib dat van de bodem wordt gehaald.
Het waterschap bracht vorig jaar met een onderwaterdrone de bodem van het Paterswoldsemeer en het Hoornsemeer in kaart.
De minionderzeeër scande elke vierkante meter van de met elkaar in verbinding staande meren. Het onderzoek werd uitgevoerd omdat het waterschap duidelijkheid wilde over welke maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit en de bodem van beide meren te verbeteren.

Zuidwestkant 'problematisch'

Bestuurder Carla Alma van Noorderzijlvest: 'De scan heeft veel duidelijk gemaakt. Wij weten nu dat het Hoornsemeer diep genoeg is en dat het water daar helder is. Daar hoeven we dus niks te doen.'
'Het probleem zit hem aan de zuidwestkant van het Paterswoldsemeer. Daar is het ondiep en er ligt een dikke veenbodem. Die combinatie zorgt ervoor dat het water daar troebel is. Daar willen we wat aan doen.'
Het uitdiepen van het meer moet samen met de aanleg van ondermeer vispassages zorgen voor een betere doorstroming en daarmee met het vaker verversen van het water.

Start in 2019

Voordat het baggeren en de aanleg van de eilandjes begin worden aanwonenden van het meer en andere belanghebbenden tijdens infomatiebijeenkomsten bijgepraat over de plannen. Het plan is om de baggerwerkzaamheden in 2019 uit te voeren.
Bekijk hier de reportage over het onderzoek op de plek waar de eilandjes aangelegd zijn van (Archief: 23 augustus 2017