Het Kopland werkt aan plan om jongensprostitutie tegen te gaan

© Flickr Creative Commons / Bjørn Giesenbauer
Hulporganisatie Het Kopland uit de stad Groningen heeft samen met Fier en Sterk Huis een projectplan ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor opvang- en behandelplekken van jongens die gedwongen worden tot prostitutie.
Er is ons land nog te weinig aandacht voor deze groep, die slachtoffer zijn van loverboys, mensenhandel en seksueel geweld, vinden de organisaties. Veel van deze jongens worden op zeer jonge leeftijd geronseld en hebben onder dwang seks.

Onvoldoende aandacht

Ook is er geen aanbod om deze groep op te vangen. Daar willen Het Kopland, Fier en Sterk Huis verandering in brengen. Deze instellingen hebben expertise in huis bij opvang, behandeling en het voorkomen van geweld

Voor de zomer

De organisaties zijn dan ook blij met de belofte van minister Grapperhaus dat er voor de zomervakantie een plan van aanpak ligt om gedwongen jongensprostitutie tegen te gaan.