Woningcorporaties: 'Versterkingsoperatie pauzeren is onacceptabel'

© Jos Schuurman/FPS
Acht woningcorporaties met huizen in het aardbevingsgebied vinden het onacceptabel dat minister Wiebes de versterkingsoperatie deels heeft stilgelegd.
De corporaties bezitten samen ongeveer 18.000 woningen in het gebied.
'Met het voornemen de gaswinning af te bouwen en te stoppen, is het op dit moment nog niet veiliger geworden. Het besluit om al wel op de pauzeknop te drukken, geeft bewoners nog langer onzekerheid en nog langer onveiligheid. Dat is onverteerbaar voor onze huurders en voor ons als corporaties', legt Gerke Brouwer namens de corporaties uit.

Door zoals gepland

De corporaties vinden dat de versterkingsopratie gewoon moet doorgaan zoals gepland.
De minister had ook kunnen zeggen: de versterkingsoperatie gaat door, totdat we weten wat de gevolgen voor de veiligheid zijn
Gerke Brouwer - Woongroep Marenland
Brouwer, directeur-bestuurder van Woongroep Marenland: 'De minister had ook kunnen zeggen: de versterkingsoperatie gaat door, totdat we weten wat de gevolgen voor de veiligheid zijn. Dat is verantwoord. Dat is betrouwbaar. En dat is recht doen aan de situatie van Groningers.'

Wiebes wil wachten

Minister Wiebes heeft een deel van de versterkingsoperatie stilgelegd omdat hij wil wachten op advies van de Mijnraad. Die raad onderzoekt wat de gevolgen zijn van de voorgenomen afname van de gaswinning.
Volgens Wiebes heeft dat ook gevolgen voor de veiligheid in het gebied en de mate van versterking.

Onderzoek wel belangrijk

Volgens de corporaties zijn de onderzoeken ook belangrijk. Zij willen ook niet meer versterken dan nodig is in de toekomst.
Maar omdat de gaswinning nu nog niet naar beneden gaat willen ze de huidige versterkingsplannen in verband met de veiligheid gewoon doorzetten.