Grote verschillen over vertrouwen in medemens in provincie

© Andyreis/SXC Stock Exchange
Van de inwoners van Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving heeft maar 46,4 procent van de mensen vertrouwen in de medemens. Dat is het laagste in heel Nederland.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de rest van Groningen is dat vertrouwen in de ander opvallend genoeg een stuk hoger: 65,6 procent. In maar vier andere gebieden in Nederland is het vertrouwen groter, waaronder Noord-Drenthe. 
Tekst loopt door onder het kaartje

Grote verschillen

In geen enkele provincie zijn de verschillen groter dan in Groningen. Dat roept de vraag op waardoor dit komt. RTV Noord sprak daarom met Tanja Traag, onderzoeker bij het CBS en woordvoerder Maatschappij.
Hoe kunnen de grote verschillen in Groningen nou verklaard worden?
'Wat wij weten is dat qua vertrouwen in de medemens er verschillen tussen leeftijdsgroepen zijn en onderwijsniveau. Nu zijn er in het oosten van Groningen veel lager-opgeleiden, dus dat zou op het eerste gezicht een logische verklaring zijn. Maar uit ons onderzoek blijkt dat dit soort categorieën de verschillen maar heel mondjesmaat verklaren.'
Waar moet het dan gezocht worden?
'Wat ik vermoed is dat de aardbevingen een rol spelen. Het feit dat mensen uit het aardbevingsgebied zich niet voldoende gekend en gehoord voelen, kan het gevoel van wantrouwen aangewakkerd hebben.'
In het CBS-rapport staat ook dat in Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving het vertrouwen in instituties het laagst is. Het is toch logischer dat de aardbevingsproblematiek eerder invloed heeft op het vertrouwen in instituties dan op het vertrouwen in de medemens? 
'Er is samenhang tussen vertrouwen in instituties en de medemens. Als er veel wantrouwen is in mensen, dan kun je vaak wel zeggen dat dat breder is dan alleen maar geen vertrouwen hebben in bijvoorbeeld politie, leger of politiek. Vaak is het dan ook een algehele mineurstemming bij mensen. Maar het blijft gissen wat daar speelt.'
In Groningen zijn ook een aantal vrij christelijke kernen. Speelt dat een rol?
'De rol van religie is er wel, inderdaad. Wat we in onze analyse zagen, is dat mensen die tot protestantse kerken behoren hoger scoren hoger qua vertrouwen in medemens ten opzichte van mensen die niet geloven en ook ten opzichte van katholieken. Gezien de ontwikkeling katholieke kerk afgelopen jaren is dat ook niet zo gek. Maar het is inderdaad zo dat religie een rol heeft. En dat zie je heel ruw als je naar dat kaartje kijkt.'
Ik zie wel wat overeenkomsten in onze provincie, en ook bijvoorbeeld in het noorden van Overijssel en Zeeland, maar de biblebelt is in het landelijke kaartje niet heel goed zichtbaar. 
'Er lopen inderdaad allerlei krachten door elkaar in dat kaartjes. Zo scoren steden heel anders dan landelijke gebieden (denk aan Rotterdam en omgeving, red), vanwege een hoge concentratie van niet-westerse allochtonen. Maar grofweg is het wel te zien. Maar het is geen zwartwit-patroon.'
'Maar toch is het wel moeilijk hoor om dit soort regionale verschillen te verklaren. Je moet namelijk weten wat er heel lokaal speelt, je moet bevolkingssamenstellingen kennen van die gebieden. Het laat zich al met al niet zo makkelijk verklaren.'