Statenfracties: 'Groningen moet niet één grote spiegel van zonnepanelen worden'

Het gros van de fracties in de Provinciale Staten van Groningen vindt het prima dat er zonneparken komen, maar is tegen grote projecten en het gebruik van landbouwgrond. Een aantal partijen ziet liever lokale initiatieven dan grootschalige zonneparken.

Dat blijkt uit een rondgang door RTV Noord bij alle Statenfracties in Groningen. De partijen zijn genoemd op volgorde van het aantal zetels dat zij hebben.

SP (8 zetels): 'Kan de bevolking meedelen in opbrengsten?'

'Wij staan open voor zonneparken, maar dan wat ons betreft van bescheiden omvang. Dus geen gigantische parken met buitenlandse investeerders. Het is goed als het beperkte zonneparken zijn, met name waar een draagvlak voor is bij de bevolking. We kunnen er ook best mee leven als de bevolking meedeelt in de opbrengsten', zegt Jan Wolters van de SP.

'Bij grotere investeerders zie je dat ze zaken doen met boeren en allerlei grondposities verwerven, en met subsidies allerlei zonneparken neerzetten. Dat vinden we niks. Dat levert heel veel weerstand op bij de bevolking. Het levert vaak ook een probleem op met de ruimte', zegt Wolters.

PvdA (6 zetels): 'Eerst de daken vol leggen'

'Zonneparken maken ook een onderdeel uit van de totale energietransitie. In het hele verhaal rondom zon, vinden wij dat je moet zeggen: het is belangrijk om de daken vol te leggen. Gebouwen, wegen, spoor en dergelijke. Als al die opties zijn uitgeput, moet je gaan kijken naar parken in het landschap', zegt Ankie Beenen van de PvdA.

'Wat wij heel belangrijk vinden, is dat landbouwgrond en dergelijke niet zomaar wordt gebruikt voor zonneparken. De PvdA wil vooral die wildgroei voorkomen, ten behoeve van onze natuur, cultuur, landbouw en het landschap', besluit Beenen.

CDA (5 zetels): 'Landbouwgrond is nodig'

'Wij staan in principe positief tegenover zonneparken. We zitten midden in de energietransitie. Daar is veel voor nodig. Zonneparken maken daar een onderdeel van uit. We vinden dat je ook moet kijken naar andere plekken, waar we zonne-energie kunnen gebruiken', zegt Robert de Wit van het CDA.

'We hebben bijvoorbeeld veel dorpshuizen en sportverenigingen. We zouden het mooi vinden als we daar mogelijkheden voor kunnen creëren, met gemeenten, dat we daar ook zonne-energie kunnen toepassen. Daarnaast zal het ongetwijfeld nodig zijn om ook landbouwgronden ter beschikking te stellen', besluit De Wit.

VVD (4 zetels): 'Offer landbouwgrond niet op'

'Zonneparken zijn écht nodig om op een andere manier energie te genereren. Wat we het liefst zien, is zoveel mogelijk daken bedekken met zonnepanelen. Zoals bij gemeentehuizen, provinciehuis, ziekenhuis, onderwijs, enzovoorts. Dan kan er wellicht nog ruimte over zijn voor zonnepanelen op land', zegt Mirjam Wulfse van de VVD.

'Groningen is ook een landbouwprovincie, en landbouwgrond is een belangrijk verdienmodel. Wij vinden dat je kostbare landbouwgrond niet moet opofferen aan zonneparken. Je wilt niet dat Groningen een grote glanzende spiegel gaat worden. Er zijn ook grenzen aan', besluit Wulfse.

We hebben nog niet echt een idee op wat voor grond de zonneparken moeten komen
Rinze van der Born - ChristenUnie

ChristenUnie (4 zetels): 'Eerst goed laten voorlichten'

'Je moet kijken waar je de zonneparken neerzet en op wat voor grond het moet. Dat is ontzettend belangrijk. We hebben nog niet echt een idee op wat voor grond dat moet gaan gebeuren. Binnenkort gaan we met de fractie bij windmolens en zonneparken langs, om ons daar goed te laten voorlichten', zegt Rinze van der Born van de ChristenUnie.

D66 (4 zetels): 'Zelf zonneparken uitbreiden'

'Op dit moment geloof ik niet in hele grote parken. De parken die we op dit moment in Delfzijl en de N33 kennen, dat is echt het concentratiebeleid. Maar ik merk nu ook dat de stad Groningen ook een paar windmolens en zonneparken wil hebben', zegt Henri Schijf van D66.

'Zonneparken zullen wij ook verder moeten uitbreiden. Ik heb het zelf ook in mijn eigen achtertuin, waar een aantal initiatieven plaatsvinden. Daarvan zeg ik: dat moet je vooral doen. Daar zit ook weer het spanningsveld met landbouwgronden. Ik denk dat we stap voor stap verder moeten bekijken.'

GroenLinks (3 zetels): 'In de toekomst geen grote parken meer'

'We zijn er niet gelukkig mee wat er nu gebeurt met de grote parken. In de toekomst moeten we dat anders doen. Niet van die hele grote projecten, zoals in Harpel. Dat is heel groot, en de omgeving wordt er niet beter van', zegt Hendri Meendering van GroenLinks.

'Als op een gegeven moment een groep bewoners zegt: wij willen best een wat groter project. Dat kan best, als het gedragen wordt door de bevolking.' Meendering maakt zich ook zorgen over het wegzetten van de energie. 'Op piekmomenten wordt er soms teveel opgewekt. Dan moet je kijken of je het kunt omzetten naar waterstof', besluit Meendering.

Wij zijn niet gelukkig met hoe het nu gebeurt met de grote parken. Dat moeten weanders doen
Hendri Meendering - GroenLinks

Groninger Belang (3 zetels): 'Wij zijn niet de stekker voor Nederland'

'Iedereen weet dat we naar duurzame energie moeten. Als je dan de keuze moet maken tussen wind- of zonneparken, is de keuze van ons duidelijk voor zonneparken. Als je kijkt naar windmolens, heb je slagschaduw. Als je te dicht op de molens staat, heb je daar last van', zegt Bram Schmaal van Groninger Belang.

'Sommige landbouwgronden worden nu bestemd voor zonneparken. Onze voorkeur gaat echt naar de verontreinigde gronden, boven landbouwgronden. Wij vinden dat Groningen niet steeds de stekker moet zijn voor de rest van Nederland. Ook de rest van het land moet een steentje bijdragen aan duurzame energie', besluit Schmaal.

PVV (3 zetels): 'Minder erg dan windparken'

'Wij vinden zonneparken minder erg dan windparken. Die zijn natuurlijk zwaar landschapsvervuilend en ook ongezond. Het zijn ook gehaktmolens, met vleermuizen en vogels als slachtoffers. En ze zijn natuurlijk zwaar subsidie-gedreven. Dat laatste geldt ook voor zonneparken. Zodra dat zonder subsidie kan, is het veel minder bezwaarlijk dan windparken', zegt Ronald Kaatee van de PVV.

'Wij kijken er heel kritisch naar. Maar als er lokaal dingen worden opgezet, en wat ons betreft het liefst zonder subsidie, en de mensen profiteren er lokaal ook van, die staan er achter, dan gaan wij daar uiteraard niet tegen in. Dan kunnen wij dat ook wel toejuichen', besluit Kaatee.

Als we zo doorgaan, hebben we een hele provincie met alleen maar zonnepanelen
Ankie Voerman - Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren (2 zetels): 'Wat nu gebeurt is niet goed'

'Wij zijn er in allereerste plaats voor om zonnepanelen op daken te plaatsen. Maar we zijn er ook voor dat wanneer een coöperatie op een plek panelen neerlegt, dat er dan een plus komt voor de natuur. Wat nu in Harpel, Finsterwolde en Delfzijl gebeurt, zijn we absoluut op tegen. Dan hebben we straks een hele provincie met alleen maar zonnepanelen', zegt Ankie Voerman van de Partij voor de Dieren.

'Wij zijn erop tegen dat landbouwgrond gebruikt wordt voor zonneparken, tenzij er een duidelijke plus is voor de natuur, of er een boer is die de periode van twee jaar ermee kan bekostigen dat hij overgaat naar biologisch boeren', besluit Voerman.

Partij voor het Noorden (1 zetel): 'We hebben de grond weer nodig'

'Wij zijn op zichzelf niet tegen zonneparken. Wij vinden wel dat je goed moet kijken naar waar je ze neerzet. Wij zijn er geen voorstander van dat dure landbouwgrond opgeofferd wordt aan projectontwikkelaars. Er zijn genoeg mogelijkheden om zonnepanelen kwijt te kunnen op neutrale plekken, zoals schooldaken', zegt Be Zwiers van de Partij voor het Noorden.

Op de vraag wat hij vind van het gebruiken van landbouwgrond voor zonneparken, zegt Zwiers: 'In de jaren 90 was er een discussie over braakligging. Er gaan tijden komen dat de landbouwgrond weer nodig is. Het is goed als we er dan weer over kunnen beschikken', besluit Zwiers.

Lees ook:

- Waarom is Groningen zo'n populaire plek voor zonneparken?
- 'Driekwart boeren tegen zonnepark op landbouwgrond'
- Omringd door zonnepanelen: 'Dit kan niet serieus zo bedoeld zijn'
- Dossier: alles over zonneparken

Meer over dit onderwerp:
Energie economie zonnepanelen GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws