Lopend Vuur: Zonneparken zijn een mooie kans voor onze provincie

In de zoektocht naar alternatieve energiebronnen maken steeds meer mensen gebruik van zonne-energie. Op vele daken liggen inmiddels zonnepanelen.
Ook komen er steeds meer grootschalige zonneparken bij. De beoogde zonneparken in Vlagtwedde, Sappemeer en Muntendam moeten - naar vermogen - tot de top 5 grootste parken in Nederland behoren.

Een last?

Niet iedereen is er even blij mee. Driekwart van de boeren zegt volgens landbouwbond LTO tegen de aanleg van zonneparken op goede landbouwgrond te zijn. En in Slochteren worden enkele huishoudens tot frustratie van de bewoners, zelfs helemaal omringd door zonneparken. Het zal jouw woning maar zijn.

Of een kans?

Tegelijkertijd kunnen zonneparken een mooie oplossing zijn voor boeren die geen opvolging van hun bedrijf hebben, voor braakliggend terrein en om sneller van het gas af te kunnen gaan. Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Zijn zonneparken een last of een kans? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

We blijven ze frituren!

Frikandellen en kroketten mogen nooit verdwijnen, was ons Lopend Vuur afgelopen vrijdag. 91 Procent van de 4765 stemmers is het daarmee eens.