Eindexamens klaar? Voorbereiding op de studie soms al begonnen

De eindexamens zijn achter de rug, de vakantie kan beginnen! Voor scholieren start de volgende fase in hun leven: werken... of verder studeren.
Maar: kun je als scholier nu al echt ontspannen achterover leunen? Bij verschillende studies moeten scholieren extra voorbereidende stappen doen om toegelaten te worden - ook in Groningen.

Matching

De meeste bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn 'vrij' toegankelijk. Oftewel: je kunt je hier gewoon voor inschrijven.
Wel kent de RUG een 'matching'. Dit is landelijk verplicht sinds 2014. Na je aanmelding voor een studie krijg je een vragenlijst toegestuurd over je verwachtingen en motivatie voor de studie. Vervolgens volgt in veel gevallen een activiteit bij de gekozen studie. Daarvoor moet je meestal naar de RUG toe komen. Het een laatste check van je studiekeuze waarna je definitief besluit of de studie wel leuk en interessant genoeg is en of jij bij de studie past.
Bij de meeste opleidingen is de 'matching' verplicht. De 'matchingsdag' vindt meestal plaats in juni. Kijk hier per faculteit welke matchingseisen en -data er zijn.

Numerus fixus

Drie bacheloropleidingen van de RUG kennen een loting, de zogeheten numerus fixus: Geneeskunde, International Relations and International Organization (IRIO) en Tandheelkunde.
Waar je eerder met een gemiddelde van een acht of hoger op je vwo-eindexamen automatisch werd toegelaten bij elke opleiding, geldt dat nu niet meer. Vanuit landelijke regels is de RUG veplicht alle studieplekken in te vullen via zo'n loting. De uitslag van de loting is half april bekendgemaakt.

Geneeskunde: extra punten verdienen voor hogere kans

Wie geneeskunde wil studeren in Groningen, moet daar al vroeg voor kiezen. Er is hier een uitgebreide selectieprocedure voor, die al in januari begint met een aanmelding. Daarop volgt in februari een weekend waarin potentiële studenten diverse toetsen moeten maken en een uitgebreid cv moeten inleveren.
Aan de hand van die toetsen krijg je een rangnummer, dat wordt gebruikt bij de loting. Bovendien krijgen kandidaten die gemiddeld een acht of hoger hebben op relevante vakken (bijvoorbeeld biologie, natuurkunde, scheikunde of wiskunde) extra punten. Hoe hoger je totaalscore, hoe meer kans dat je ingeloot wordt.
De RUG heeft jaarlijks 410 plekken beschikbaar. Wie wordt toegelaten, heeft twee weken de tijd om de studieplek te accepteren.

Tandheelkunde

De toelatingsprocedure van Tandheelkunde is gelijk aan die van Geneeskunde. Er kunnen maximaal 48 studenten per jaar aan de opleiding beginnen.

IRIO: Aanmelddossier

Voor de opleiding International Relations and International Organization (IRIO) geldt eveneens dat de meeste kandidaten nu al weten of ze de opleiding mogen volgen. Voor deze opleiding hoef je geen toetsen te maken, maar moet je wel een aanmeldingsdossier samenstellen.
Naast de eis voor een vwo-diploma geldt dat je een uitgebreide vragenlijst moet invullen over je motivatie, (werk)ervaring, kennis van het Engels en aanvullende, relevantie opleidingen. IRIO kent 260 studieplekken.

Hanzehogeschool: soms verplichte vakken

De Hanzehogeschool is een hbo-instelling, maar biedt ook opleidingen samen met de RUG aan. Voor die opleidingen moet je dus een vwo- in plaats van een havo-diploma hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de opleidingen Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB), of de versnelde opleiding Bedrijfskunde (3 jaar).
In principe kun je met een havo-diploma bij de Hanzehogeschool terecht voor een opleiding. Soms is het verplicht een bepaald vak gevolgd te hebben om een studie te mogen doen.

Toelatingsexamen en kennismakingsgesprekken

Enkele opleidingen kennen een toelatingsexamen of -dossier bij de Hanzehogeschool. Bijvoorbeeld voor sport- en kunstopleidingen. In de meeste gevallen ligt de deadline hiervoor al op tijd, dus voor 1 mei.
Wie de Pabo wil volgen, moet eerst een speciale reken- en taaltoets maken. Dit kan onder andere in juni, juli en augustus nog.
Verder doet ook de Hanzehogeschool aan kennismakingsgesprekken, om te kijken of je studiekeuze wel echt de juiste is. De meeste gesprekken zijn inmiddels al geweest.

Soms al begin dit jaar inschrijven

Daarnaast kent ook de Hanzehogeschool studies waarvoor een loting geldt. Het gaat om de opleidingen Fysiotherapie, Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT), Mondzorgkunde, Toegepaste Psychologie en Verpleegkunde.
Voor deze studies geldt dat je je eerder moest aanmelden dan normaal, namelijk al op 15 januari. Daarnaast moet een motivatiebrief schrijven, moet je verplicht meedoen aan de selectiedag, en krijg je half april de uitslag van de loting. De studenten die een van bovenstaande studies willen volgen, weten dus al of ze zijn toegelaten. Of... zijn te laat.