Niemand is er blij mee, maar Veendam heeft nieuw bestemmingsplan mestvergister

De mestvergister van Dankers
De mestvergister van Dankers © Martijn Folkers/RTV Noord
Zowel omwonenden van de mestvergister in Borgercompagnie als de eigenaar zelf zaten er niet op te wachten, maar een meerderheid van de gemeenteraad in Veendam heeft ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor Dankers Bio Energy.
Dat nieuwe bestemmingsplan was nodig volgens een meerderheid van de raad. De Raad van State had het vorige bestemmingsplan vernietigd. Reden: de gemeenteraad wilde een apart bestemmingsplan voor Borgercompagnieweg 63 waar de mestvergister staat, maar dat kon niet volgens de Raad van State.

Geen structurele oplossing

Maar zowel omwonenden als de firma Dankers zelf geven aan dat een nieuw bestemmingsplan niet meewerkt aan een structurele oplossing van het probleem. Volgens de omwonenden zorgt de mestvergister voor forse stankoverlast. Dankers zelf bestrijdt dat.
'U als gemeenteraad bent opgedragen beter uw huiswerk te doen een nieuw besluit te nemen', stelt omwonende Bert Bodewes. 'In tegenstelling tot dat wat het college u doet geloven, heeft de Raad van State op geen enkele wijze een opdracht gegeven om de bestaande situatie op te nemen in het plan.'

Opnieuw naar de rechter?

Volgens Bodewes bestaat de kans dat bij het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan de firma Dankers opnieuw de gang naar de rechter zal maken, aangezien er te weinig is veranderd aan het bestemmingsplan. Dankers kondigde voorafgaand aan de raad al aan dat inderdaad te gaan doen.
Deze ondernemer is het na ruim tien jaar en dwangsommen niet gelukt om zijn bedrijf op een acceptabele manier uit te voeren voor omwonenden
Henk van Brakel - buurtbewoner

'Inpakken en wegwezen'

Een andere omwonende, Henk van Brakel, geeft eveneens aan dat een nieuw bestemmingsplan niet bijdraagt aan een oplossing voor het probleem.
'De ondernemer is het na ruim tien jaar, ondanks druk via handhavingstrajecten, dwangsommen en sociale druk uit zijn omgeving, niet gelukt om op een voor zijn omwonenden acceptabele manier zijn bedrijf uit te voeren. Kansen genoeg gehad, inpakken en wegwezen.'
We zien door de procedures het bos niet meer
Christel Knot - Gemeentebelangen

'Duivels dilemma'

De pleidooien van zowel de omwonenden als de advocaat namens de ondernemer bieden weinig soelaas. De raad stemt in met een nieuw bestemmingsplan, om zo mogelijke dwangsommen vanwege het verstrijken van de termijn bij de Raad van State te vermijden.
'We hebben de insprekers gehoord: het is een duivels dilemma', legt Gemeentebelangen-voorvrouw Christel Knot uit.
'Er is een situatie ontstaan die voor niemand wenselijk is. Er is een ondernemer die daar zijn activiteiten uitvoert, hij staat ook in zijn recht. Er zijn dusdanig veel juridische procedures, we zien door de procedures het bos niet meer. Maar ik wil nadrukkelijk benoemd hebben: we bestemmen wat legaal vergund is, geen centimeter meer dan dat.'

SP-voorstel haalt het niet

Een SP-voorstel om de impasse te doorbreken en als gemeente met ondernemer en bewoners om de tafel te gaan, haalt het niet. Grootste struikelblok is het punt om bijvoorbeeld na te denken over bedrijfsverplaatsing, wat volgens de SP kan bijdragen aan een oplossing. De SP krijgt hiervoor alleen steun van VUK en het PvdA-raadslid Pieta Loots.