Ook gaswinning in kleine gasvelden wordt verminderd

© Archief FPS (Jos Schuurman)
De geleidelijke afbouw van de gaswinning in Groningen leidt er niet toe dat elders in het land de komende jaren meer gas wordt opgepompt. In navolging van het grote Slochterveld wordt ook de productie uit kleinere gasvelden gestaag verminderd.
Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Naast het Slochterveld telt Nederland 240 kleine gasvelden op land en zee. Daar mag gas uit worden gewonnen zolang daar vraag naar is, maar alleen als dat ook veilig kan.

Geen nieuwe vergunningen

En ook hier gaat de gaskraan geleidelijk aan dicht. Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor het zoeken naar nieuwe velden op land.
Het kabinet zet volgens Wiebes alles op alles om de vraag naar gas zo snel mogelijk te verminderen en te zorgen voor betaalbare energie uit duurzame bronnen. 'Maar zolang gas nodig is om bijvoorbeeld huizen te verwarmen, verdient gaswinning in eigen land de voorkeur boven import, omdat het beter is voor het klimaat', aldus de minister.