Wiebes over opstappen Alders: 'Nieuwe fase, nieuwe verhoudingen' (update)

© Mario Miskovic/RTV Noord
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft er begrip voor dat Hans Alders op dit moment zijn werkzaamheden neerlegt.
In een verklaring stelt hij: 'Met de beëindiging van de gaswinning en de nieuwe publieke afhandeling van schade en versterking, is de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen een nieuwe fase ingegaan. Dit leidt ook tot nieuwe verhoudingen.'

Herbezinning

Hij vervolgt: 'In plaats van een voortdurende gaswinning, geflankeerd door een massale schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is er nu reëel zicht op een afnemend bevingsrisico. Daarom is ook een herbezinning op de versterkingsoperatie aan de orde met een maximale inzet op het daadwerkelijk bieden van veiligheid.'
Wiebes zegt Alders zeer erkentelijk te zijn voor 'de grote betekenis van zijn inspanningen voor Groningen'.
Het kabinet zal ervoor zorgdragen dat de versterkingsoperatie gecontinueerd wordt
Eric Wiebes - Minster EZK

Vertrouwen

'Voor het kabinet, de regio en de NCG staan de veiligheid en vertrouwen van Groningers volstrekt bovenaan. Het kabinet zal er dan ook voor zorgdragen dat de versterkingsoperatie gecontinueerd wordt. De versterking van alle huizen waarvoor een versterkingsadvies is afgegeven wordt onverkort doorgezet. Daarnaast heeft minister Wiebes besloten dat alle overig beschikbare capaciteit nu wordt ingezet op de inspectie en versterking van de meest risicovolle gebouwen.', zo staat in de verklaring.

Advies voor 1 juli

Tot slot staat er dat de Mijnraad het kabinet en de regio uiterlijk 1 juli adviseert hoe de veiligheid in Groningen de komende jaren optimaal kan worden gegarandeerd. Aan de hand van dit advies zal minister Wiebes overleggen met de regionale bestuurders over de uitvoering en aansturing van de versterkingsopgave. Alle voor de veiligheid noodzakelijke maatregelen zullen worden uitgevoerd.