'We komen steeds dieper in het moeras' na vertrek van Hans Alders

© Jos Schuurman/FPS
'Wij komen op deze manier steeds verder in het moeras. De NCG had de opdracht om het vertrouwen te herstellen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl. Woensdagavond vergaderde de regio over het vertrek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.
'Als hij niet kan slagen in zelf betrouwbaar over te komen, door goede afspraken te maken en je daar aan te houden. Via meerjarenplannen, die vanaf de basis tot aan het hoogste ministerie en de Eerste en Tweede Kamer zijn vastgesteld. Als je dan zo in het luchtledige geraakt, kun je je niet meer op een goede manier manifesteren.'

'Gloeiend jammer'

'Ik kan mij heel goed voorstellen dat de NCG heeft gezegd: jongens, het spijt me, maar op deze manier geef ik er de brui aan. Ik vind dat gloeiend jammer. Ik ben er verschrikkelijk van geschrokken, en ik voel mij dieper in het moeras dan ooit te voren. Dat geldt niet alleen voor mij, maar voor alle burgers die nu finaal alleen staan', vervolgt Rijzebol.

Perspectief blijven zien

'Wij moeten perspectief blijven zien. Die stip op de horizon moeten we blijven formuleren met elkaar. Maar een van de instrumenten om dat te doen, is ons vandaag feitelijk weggevallen. Dat is dramatisch', besluit Rijzebol.

Van Beek: 'We willen antwoorden'

'We zijn allemaal verbijsterd en verwonderd. We willen antwoorden van de minister', zegt Marijke van Beek, burgemeester van de gemeente Eemsmond.
'De brief die Alders heeft doen uitkomen, heeft veel vragen bij ons opgeroepen. Wij willen graag dat de minister zegt: 'er is niks aan de hand, die feiten die de NCG zegt, die kloppen niet, ik sta er nog precies zo in zoals wij denken dat wij uit elkaar gegaan zijn.''

'Goede afspraken gemaakt'

'Het vertrek van Alders is zeker een klap, maar ik wil eerst horen van de minister dat hij er inderdaad zo in staat. Ik kan me het bijna niet voorstellen. We hebben goede afspraken gemaakt, op basis van een meerjarenbeleidsplan', zegt Van Beek

Vorm en inhoud

'Daar moet vorm en inhoud aan gegeven worden. Ik kan me niet voorstellen dat je die overeenkomst eenzijdig opzegt, terwijl er nog geen objectieve rapporten verschenen zijn die aangeven dat een dergelijke stap gerechtvaardigd is', vervolgt Van Beek.

Onoverbrugbaar verschil

Alders geeft in de brief aan: 'Zoals het er nu voor staat, ligt er een onoverbrugbaar verschil tussen regio en rijk'. Van Beek: 'Wij moeten het op dit moment doen met de brief van de NCG.'
'Als die brief klopt, en de minister ontkent dat niet, dan is er inderdaad sprake van een onoverbrugbaar verschil tussen de regio en de minister. Dat willen we graag van de minister horen', besluit Van Beek.

Motie van treurnis

Woensdagavond sprak ook de gemeenteraad van Ten Boer zijn treurnis uit over het gedeeltelijk stoppen van de versterkingsopgave. De raad roept het kabinet unaniem op om niet te vervallen 'on de oude modus van traineren, ontkennen en uitstellen. Het bestaande meerjarenplan moet onverkort worden gehandhaafd en uitgevoerd.'