Krijgt Groningen een eigen windmolenpark op de Noordzee?

© Jos Schuurman/FPS
Wethouder Mattias Gijsbertsen van Groningen staat niet afwijzend tegenover het idee om windmolens op de Noordzee te gebruiken voor het opwekken van stroom voor inwoners van Stad.
'Er zal veel meer windenergie moeten komen, zowel van land als van zee', zegt Gijsbertsen.
'En we willen dat zo veel mogelijk burgers daar financieel in kunnen participeren. Waar die molens komen is niet zo belangrijk, als burgers zelf maar mede-eigenaar van de molens kunnen worden', aldus de wethouder.

Onderzoek

De Groninger gemeenteraad besloot woensdagavond op voorstel van CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens dat er een onderzoek moet komen naar de mogelijkheden om samen met andere Groninger gemeentes en de provincie windmolens op zee te plaatsen.
Dit omdat de mogelijkheden om windturbines in en rond Stad te plaatsen beperkt zijn.

Meer dan honderd meter hoog

Ubbens deed zijn voorstel tijdens de bespreking van het Windbeleidskader in de raad. Daarin staat onder meer het plan om twee plekken, bedrijventerreinen Westpoort en stortplaats de Stainkoeln, aan te wijzen als locatie voor windmolens. Die moeten overigens meer dan honderd meter hoog worden. In totaal moeten er op deze twee locaties tussen de acht en zeventien van die hoge molens komen.
Maar, stelt Ubbens, de gemeente wil in 2035 al energieneutraal zijn, en een groot gedeelte van de energie zal van de wind moeten komen. 'Waar kunnen we dan nog meer molens kwijt? En is de Noordzee dan geen goed alternatief in plaats van molens binnen de gemeentegrenzen te bouwen?'