Onderzoeksrapport: 'Kans op 'sinkholes' door zoutwinning'

Een zoutwinningslocatie
Een zoutwinningslocatie © RTV Noord / Goos de Boer
Zoutwinningsbedrijven in Nederland houden onvoldoende rekening met de risico's van hun activiteiten voor de omgeving. Daardoor is er kans op milieuschade en op 'sinkholes', diepe kuilen door plotselinge verzakkingen.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert in een rapport dat de zoutwinningsbedrijven AkzoNobel, Nedmag en Frisia zich nu vooral richten op het beheersen van de risico's tijdens de winning en het reageren op incidenten. Naar de langere termijn wordt onvoldoende gekeken.
In onze provincie wordt zout gewonnen door AkzoNobel en Nedmag.

Oplosmijnbouw

Het zout wordt gewonnen door oplosmijnbouw. Daarbij wordt zoet water onder de grond gepompt waarin het zout wordt opgelost. Het pekelwater wordt vervolgens opgepompt, waarna het zout uit het water wordt gehaald. In de zoutholtes onder de grond blijft zeer zout water achter.
Die zoutholtes kunnen in bijzondere situaties instorten, waardoor schade kan ontstaan aan gebouwen of infrastructuur. Ook kan het zoute water weglekken. Daarbij kan ook diesel vrijkomen, wat wordt gebruikt in de mijnbouw.

Winschoten onder verscherpt toezicht


AkzoNobel staat onder verscherpt toezicht, omdat er veelvuldig lekkages voorkomen bij onder andere verouderde leidingen en putten. Zo wordt een zoutcaverne van AkzoNobel in Winschoten in de gaten gehouden, al is die volgens SodM niet per se onveilig. Boven een aantal andere cavernes in Twente is een vuilstort die risico loopt op sinkholes.
De toezichthouder adviseert niet te wachten op de eerste tekenen van problemen, maar nu alvast plannen te maken.