Parkeren in Stad: 11 details uit de nieuwe parkeervisie

© Jos Schuurman / FPS
De gemeenteraad van Groningen nam woensdagavond een nieuwe parkeervisie aan. Wat gaan Stadjers er van merken? Wij hebben elf punten op een rij gezet.
Het gaat om een visie die aangenomen is door de raad, maar de precieze maatregelen moeten nog wel worden uitgewerkt.

1. Verschillende tarieven per doelgroep

Er wordt gedacht aan een maximum aantal vergunningen per wijk, straat en/of huishouden. Ook kan er per buurt een verschil komen in de dagen en tijden dat de parkeerregulering geldt. De gemeente denkt ook aan verschillende tarieven per doelgroep.

2. Geen recht op parkeren bij sommige nieuwbouwprojecten

Als bij een nieuwbouwproject wordt afgesproken om minder of geen parkeerplekken te maken, hebben de gebruikers geen recht om te parkeren in de openbare ruimte.

3. Eigen parkeerterrein? Dan geen vergunning

Het komt voor dat mensen een eigen parkeerterrein of -garage hebben, maar die ruimte niet gebruiken om de auto te parkeren. Deze groep komt mogelijk niet meer in aanmerking voor een vergunning om op straat te parkeren.

4. Huidige indeling van Stad wordt losgelaten

Nu worden de verschillende wijken in de Stad grofweg opgedeeld in het centrum en schil- en buitenwijken. Op de website van de gemeente staat welke buurten in welke categorie vallen. In het nieuwe beleid wordt deze indeling grotendeels losgelaten. De gemeente wil lokalere maatregelen treffen die bij het gebied passen.

5. Meer handhaving met scanauto's

De gemeente wil toezicht en handhaving makkelijker maken. Hiervoor wordt een scanauto gebruikt, die kentekens van geparkeerde auto's snel kan scannen, om te kijken of ze er wel mogen parkeren. Daar is al mee getest, maar het idee is dus om het gebruik uit te breiden.
Foto: ANP

6. Deelauto's krijgen voorrang

Op plekken waar weinig parkeerruimte is, krijgen deelauto's voorrang. Dit zijn niet alleen bijvoorbeeld Greenwheels of Witkar, maar ook deelauto's van buren en andere particuliere groepen. In de vergunningen voor deelauto's worden gunstige voorwaarden opgenomen.

7. P+R gebruiken voor auto's van bewoners

De gemeente onderzoekt of P+R terreinen gebruikt kunnen worden voor auto's van bewoners, die nu nog in de wijken op straat staan. Bijvoorbeeld voor de tweede auto van bewoners uit de schilwijken. Ook wordt onderzocht of de P+R terreinen energieneutraal gemaakt kunnen worden.

8. Navigeren naar lege parkeerplek

Met eigen navigatie of een app op de mobiele telefoon, kunnen automobilisten naar parkeerplaatsen worden geleid. De gemeente wil bij het ontwikkelen van dit soort applicaties helpen door parkeerdata beschikbaar te stellen.

9. Voorrang voor elektrische auto's

In straten waar de parkeerdruk hoog is, krijgen elektrische auto's voorrang. De gemeente wil er ook voor zorgen dat er genoeg oplaadpalen voor alle elektronische auto's zijn.

10. Parkeergarages van particulieren en gemeente

Parkeerterreinen of parkeergarages van particulieren en de gemeente, kunnen mogelijk worden gebruikt door bewoners in de buurt. Niet parkeren op de straat dus, maar in een garage.

11. Inwoners betalen elkaar

De gemeente wil inzetten op innovatieve oplossingen. Een idee daarbij is om ook te kijken of 'blockchain-technologie' ingezet kan worden om bewoners onderling te laten betalen voor de inzet en het gebruik van parkeerplekken.
De volledige parkeervisie is hier te vinden (pdf).