Stad ziet mogelijkheden om vervuilende scooters te weren

© Daniel Hoherd/Flickr (Creative Commons)
Groningen gaat vervuilende scooters en brommers mogelijk weren uit bepaalde zones in de binnenstad. Ook verdwijnen ze mogelijk van de fietspaden.
Dat schrijft het college van B&W in antwoord op vragen die de gemeenteraad eind december stelde.
Elektrische voertuigen kunnen ontzien worden in de scootervrije zones, waarvan het nog niet zeker is of ze er ook daadwerkelijk komen.

Fietspaden

Om de overlast van scooters op fietspaden te verminderen, wil het college ze op zo veel mogelijk plaatsen weren.
'Alleen wanneer de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in het geding komen, er geen alternatieve routebeschikbaar is of bepaalde bestemmingen niet meer bereikt kunnen worden, blijven snorfietsen ook in de toekomst toegestaan op het fietspad' schrijft het college.

Voor de zomer inventarisatie

Voor de zomer wordt een begin gemaakt met de inventarisatie van fietspaden waarop scooters geweerd kunnen worden.