Ministerie: meer dan helft oude schadegevallen afgehandeld

Het hoofdkantoor van de NAM in Assen
Het hoofdkantoor van de NAM in Assen © Google Streetview
Meer dan 90 procent van de Groningers met openstaande oude schademeldingen, heeft inmiddels een aanbod gehad van NAM voor de afhandeling van hun schade. Dat schrijft het Ministerie van Economische Zaken. In bijna 60 procent van deze gevallen is de schade intussen helemaal afgehandeld.
Toen in januari het nieuwe schadeprotocol was vastgesteld, werd afgesproken dat NAM de ruim zesduizend openstaande schademeldingen uiterlijk voor 1 juli zal afronden door een ruimhartig eindbod te doen.

Tussenstand

Uit tussenstand blijkt dat voor 5.646 openstaande schademeldingen een aanbod is verstuurd. In 59 procent hiervan,hebben de bewoners het aanbod geaccepteerd. 7 procent van de eigenaren heeft het aanbod afgewezen en in 35 procent van de gevallen is nog geen reactie ontvangen. 
Commissaris van de Koning René Paas en minister Eric Wiebes vinden dat de NAM zich goed houdt aan de gemaakte afspraken hierover.

Bejegening

Wiebes heeft ook een zogeheten bejegeningsonderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin werd onderzocht hoe woningeigenaren zich behandeld voelen. Voor dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd met 378 woningeigenaren, die een aanbod hebben gekregen.
Volgens de onderzoekers wordt het aanbod door een groot deel van de eigenaren als redelijk ervaren. Een kleiner deel vindt het aanbod niet goed genoeg.

Arbiter Bodembeweging

De NAM denkt dat op 1 juli 2018 voor alle oude schademeldingen een aanbod is gedaan. Schademelders die het aanbod afwijzen kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging.
De oude schademeldingen zullen daarom nog niet op 1 juli zijn afgehandeld. Wiebes gaat kijken of mensen die een beroep doen op de arbiter sneller duidelijkheid kunnen krijgen.