Regio stuurt brandbrief naar Wiebes: 'Draai de eenzijdige maatregelen terug'

© Archief RTV Noord
De bestuurders van de tien aardbevingsgemeenten en de provincie willen dat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken zo snel mogelijk zijn maatregelen met betrekking tot de versterking terugdraait.
Dat schrijven ze in een brief aan de minister. Volgens commissaris van de Koning René Paas is het een brief 'op poten'.

Chaos

'Er is in de afgelopen week zo veel chaos veroorzaakt door de acties vanuit het departement, dat de minister de sleutel in handen heeft om dat te herstellen', zegt Paas. 'Om te beginnen met het terugdraaien van de eenzijdig afgekondigde maatregelen.'
De regio eist daarnaast 'een betekenisvolle positie' in de besluitvorming. 

Mokerslag

De burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en de commissaris van de Koning zijn geschrokken van het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
'Dit is in de regio als een mokerslag ingeslagen en dit schaadt het broze vertrouwen van ons en onze inwoners verder', schrijven ze. 'De zorgen over de voortgang van de versterkingsoperatie nemen hierdoor alleen nog maar toe.'

Bestuurlijke chaos

Het botert al weken niet tussen de regionale bestuurders en minister Wiebes. In april dreigde het overleg over de versterking al vast te lopen op het doorzetten van die versterking en een gebiedsgerichte aanpak met het daarbij horende geld. Een maand later klapte het overleg alsnog. Met ook het opstappen van Alders deze week, is de bestuurlijke chaos compleet.

Onzekerheid is onacceptabel

De bestuurders schrijven aan Wiebes: 'Dit heeft ertoe geleid dat inwoners van vele dorpen, die in de wetenschap verkeren dat zij in een onveilig huis wonen, nog langer in onzekerheid verkeren. Wij vinden dat onacceptabel, het vertrouwen van onze inwoners is hierdoor wederom fors geschaad.'

Gespreksverslag

De druppel voor Alders om te stoppen als NCG was een overleg met het ministerie en de NAM afgelopen maandag. De regionale bestuurders zijn op basis van het gespreksverslag van dat overleg alleen maar ongeruster geworden.
De regio stelt op basis van het gespreksverslag dat de NAM weer volledig terug in positie is bij het bepalen van risicovolle panden en dus de versterkingsaanpak. Minister Wiebes ontkende dat eerder op de dag. Hij zegt dat er slechts gebruik wordt gemaakt van een rekenmodel van de NAM en dat de NAM geen plek heeft of krijgt aan tafel.

1581 gebouwen

De berekening van 1581 gebouwen in het bevingsgebied wordt volgens de gespreksnotities opgeschort en er wordt een objectgerichte aanpak geïntroduceerd. Bestaande inspectieronden zouden bovendien worden ingekort.
Bovendien loopt het ministerie met al deze afspraken vooruit op de besluitvorming, vindt de regio. Tot slot stellen de bestuurders dat ze buitenspel worden gezet met dergelijke afspraken die buiten het formele overleg met de regio zijn gemaakt.

Wiebes verantwoordelijk

'Al deze maatregelen zijn eenzijdig door u afgekondigd', schrijven de bestuurders. 'Dit verhoudt zich noch met de inhoudelijke afspraken noch met de tussen ons afgesproken besluitvormingsprocedures. Dit alles schaadt twee belangrijke doelen waar we samen aan werken: veiligheid en vertrouwen. Wij achten u daarvoor in hoge mate verantwoordelijk.'

Snel om tafel

De regionale bestuurders willen op een zo kort mogelijke termijn met Wiebes om tafel om hier over te praten. Eigenlijk nog voor komende donderdag, wanneer in de Tweede Kamer een debat wordt gehouden over de gaswinning en het opstappen van Alders.
Bekijk hier de brief van de gemeenten en de provincie aan minister Wiebes.