Natuurmonumenten waarschuwt op Schiermonnikoog: 'We delen liever geen boetes uit'

Wandelaars en fietsers moeten rekening houden met afgesloten natuurgebieden vanwege het broedseizoen. Zo ziet Natuurmonumenten het op Schiermonnikoog nog wel eens mis gaan.
Het kwelder- en duingebied ten oosten van het eiland is van 15 april tot 15 juli verboden gebied. De vogels kunnen daardoor rustig broeden. Maar bezoekers negeren de borden zo af en toe.

Borden

'Het zijn dan mensen die niet goed opletten, borden niet lezen of niet doorhebben dat het broedseizoen is. Maar we willen de kwelders rustig houden, omdat sommige vogelsoorten erg gevoelig zijn voor verstoring', vertelt Cynthia Borras, boswachter bij Natuurmonumenten.
Op dit moment is er een kolonie meeuwen die op de kwelder aan het broeden is. Maar ook de velduil en de lepelaar zijn er te vinden.

Praatje

Mensen die het gebiedsverbod toch overtreden en voor ernstige verstoring zorgen, kunnen een boete krijgen. 'Maar die delen we liever niet uit. We maken vaak een praatje met de mensen en leggen rustig uit waarom er niet gewandeld mag worden', vertelt Borras.
Als er mensen op de kwelders willen lopen dan kunnen ze een excursie boeken vanuit het bezoekerscentrum op het eiland. 'Dan kunnen mensen onder begeleiding het gebied in, laten we de vogels zien en zorgen we dat er geen verstoring is.'