Chroom-6-fouten toegegeven, maar niet alle oud-medewerkers krijgen vergoeding

© RTV Noord
Staatssecretaris Barbara Visser gaat door het stof voor de fouten die defensie heeft gemaakt bij het gebruik van chroom-6. Defensie wist dat de stof schadelijk was, maar hield dat lange tijd stil.
'Wij hebben fouten gemaakt, die fouten erken ik en bied de medewerkers, oud-medewerkers en nabestaanden excuses aan', zegt de VVD-politica. 'We kunnen de problemen niet ongedaan maken, maar ik hoop dat dit helpt in de verwerking.'
Onder andere op de oude NAVO-locatie in Ter Apel werd met chroom-6 gewerkt.

Collectieve regeling

In een collectieve regeling voor (oud-)werknemers en nabestaanden staan de vraag wat de functie van een (oud-)werknemers is geweest, de mate van blootstelling en de aandoening centraal.
Alleen bepaalde aandoeningen worden aantoonbaar in verband gebracht met het gebruik van chroom-6, zoals longkanker en neus- en bijholtekanker.

Vergoeding afhankelijk van situatie

Iedere rechthebbende krijgt een eenmalige uitkering van 3.850 euro. Daarnaast worden er vergoedingen gegeven die liggen tussen de 5.000 en 40.000 euro, afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Functie

Bij de toekenning van uitkeringen wordt rekening gehouden met het ziektebeeld dat iemand heeft. Echter kan bij longkanker, dat kan worden veroorzaakt door het werken met chroom-6, niet per situatie worden vastgesteld dát het door het werken met chroom-6 komt. Voor het toekennen van een schadevergoeding is het dus ook niet nodig om te bewijzen dat chroom-6 de oorzaak is.
Wel is het zo dat van bepaalde ziektebeelden die (oud-)werknemers hebben niet is aangetoond dat die kunnen worden veroorzaakt door het werken met chroom-6. Voor mensen met die ziektebeelden is daarom geen schadevergoeding beschikbaar.

Gang naar de rechter

Letselschade-expert Yme Drost, die veel gedupeerden vertegenwoordigt, ziet de toezegging van de schadevergoedingen somber in, zo zegt hij tegen RTV Drenthe. 'Ik schat dat zo'n 80 procent van de slachtoffers die ik bijsta buiten de boot valt, omdat er onvoldoende bewijs is dat hun ziekte is veroorzaakt door chroom-6.' Drost denkt dat voor die mensen niets anders rest dan een gang naar de rechter.

Onderzoek

De afgelopen jaren deed het RIVM onderzoek naar de gevolgen van chroom-6. Afgelopen vrijdag lekte al uit dat de onderzoekscommissie Defensie verantwoordelijk houdt voor de fouten die er zijn gemaakt.